Federatie van Ouderverenigingen

Project rond woningaanbod

5 maart 2003

Projectaanvraag vraaggericht werken van woningaanbieders

Als mensen met een handicap zich op de gewone woningmarkt begeven, blijkt een tekort aan adequaat aangepaste en betaalbare woningen. Ook moet men vaak beschikken over veel doorzettingsvermogen om medewerking te krijgen van woningcorporatie en gemeente.
Op verzoek van ZonMW heeft de FvO samen met de CG-Raad een projectaanvraag ingediend, die wil stimuleren dat mensen met een handicap of chronische aandoening op de woningmarkt een volwaardige partij zijn in onderhandelingen met woningaanbieders. Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties, heeft de projectaanvraag onderschreven.
Dit project sluit aan bij de activiteiten van de medewerker wonen binnen de FvO. De projectactiviteiten richten zich met name op de regios, waardoor aansluiting ontstaat bij het Programma Versterking Cliëntpositie (VCP).

Deel: ' Projectaanvraag vraaggericht werken van woningaanbieders '
Lees ook