Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie

Uitnodiging projectbijeenkomst 'Discriminatie? Niet met mij!'

Rotterdam, 25 januari 2006

Op 31 januari start het project 'Discriminatie? Niet met mij!'. Dit project heeft tot doel (potentiële) slachtoffers weerbaarder maken tegen discriminatie en de betrokkenheid binnen organisaties en verschillende maatschappelijke sectoren te vergroten, zodat gelijke behandeling bevorderd wordt.

Tijdens een speciale bijeenkomst van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de publieke sector en diverse belangenorganisaties zal het eerste exemplaar van de brochure 'Discriminatie? Niet met mij!' worden uitgereikt aan staatssecretaris Van Hoof. Verschillende sprekers laten zien hoe zij met discriminatie en diversiteit omgaan in hun leven of binnen de organisatie waarin zij werken. Tevens worden er interessante workshops gegeven.

Aanmelding
Wilt u uiterlijk 27 januari door middel van het antwoordformulier op www.lbr.nl/discriminatie laten weten of u aanwezig zult zijn? In verband met veiligheidsmaatregelen van het Ministerie van SZW wordt u verzocht de vragen volledig te beantwoorden. Tevens dient u een legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs) mee te nemen.

Locatie
De W. A. van den Bergzaal in het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Anna van Hannoverstraat 4,
2595 BJ Den Haag

Informatiemateriaal
Met het LBR als projectleider hebben verschillende antidiscriminatie-organisaties en andere betrokkenen het afgelopen jaar in het project "Discriminatie? Niet met mij!" samengewerkt aan nieuw informatiemateriaal. In dit kader is er een brochure ontwikkeld, voor algemeen gebruik, met achtergrondinformatie en praktische tips over de aanpak van discriminatie. Daarnaast wordt er een reader uitgebracht met specifieke informatie voor organisaties over het tegengaan van discriminatie.

Bestellen brochure en reader
Schikt 31 januari u niet, maar bent u wel geïnteresseerd in de informatiebrochure of in de reader voor organisaties? Dan kunt u deze bestellen bij het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie.

Project Discriminatie? Niet met mij! Het project 'Discriminatie? Niet met mij!' is tot stand gekomen met financiering van de Europese Commissie en de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit project heeft tot doel (potentiële) slachtoffers weerbaarder te maken tegen discriminatie en de betrokkenheid binnen organisaties en verschillende maatschappelijke sectoren te vergroten, zodat gelijke behandeling bevorderd wordt.

Ondersteuning door prominenten
Het project wordt ondersteund door een aantal prominenten uit verschillende sectoren van de maatschappij. Agnes Jongerius, Peter Rehwinkel, Samira Abbos, Annemarie Jorritsma, Mohammed Allach, Lydia La Rivière-Zijdel, Sylvie Schoemaker en Harry van den Bergh hebben zich aan dit project verbonden.

Deel: ' Projectbijeenkomst 'Discriminatie? Niet met mij!' '
Lees ook