Gemeente Breda

17-06-2002

Projectdirecteur Zuidelijk Vervoerknooppunt en Spoorzone Per 15 juni 2002 de heer dr. ir. J.G.P. Rieken benoemd tot projectdirecteur Zuidelijk Vervoerknooppunt bij de dienst Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Economische zaken van de gemeente Breda. De heer Rieken wordt verantwoordelijk voor de sturing en coördinatie van de projecten die zijn ondergebracht bij het Zuidelijk Vervoerknoopunt zoals Spoorzone en Centraal Breda (station en omgeving). Rieken is op dit moment interim-directeur bij de dienst Waterstaat, Milieu en Verkeer van de provincie Noord-Brabant. Daarvoor was hij werkzaam in het bedrijfsleven.

Sleutelproject
Zuidelijk Vervoerknooppunt staat voor de ontwikkeling van Breda en de regio als internationale verbindingsschakel in Zuid-Nederland en internationaal knooppunt. Spoorzone en in het bijzonder de nieuwe openbaar vervoerterminal en de stationsomgeving (Centraal Breda), zijn projecten die onder Zuidelijk Vervoerknooppunt wordt geschaard.

De gemeente Breda, NS Vastgoed en het rijk werken gezamenlijk aan de plannen voor Centraal Breda. Breda is met dit project één van de zes Nieuwe Sleutelprojecten naast Amsterdam-Zuidas, Utrecht Centrum Project, Rotterdam Centraal, Haag CS-Kwadrant en Arnhem. Sleutelprojecten zijn gebieden rondom stations waar HSL-treinen of shuttles stoppen en die grote ruimtelijke en economische mogelijkheden hebben.

Complexe samenhang
Het project Spoorzone Breda draagt bij aan het concept BrabantStad, een samenhangend stedelijk netwerk van de vijf grote steden in Brabant en de provincie Noord-Brabant.
De samenhang tussen de projecten in combinatie met de complexiteit stelt bijzondere eisen aan de sturing, coördinatie en daarnaast de samenwerking met veel externe partijen. De heer Rieken wordt als projectdirecteur op de sturing en coördinatie ingezet. Behalve het genoemde Nieuwe Sleutelproject Centraal Breda zijn onder de paraplu van Spoorzone de volgende projecten gestart: het Masterplan Spoorzone, het Bereikbaarheidsplan en buurtplannen voor Belcrum en Spoorbuurt. Naast Spoorzone maakt de HSL/A16 deel uit van het Zuidelijk Vervoerknooppunt.

Masterplan
Voor Spoorzone is op dit moment een Masterplan Spoorzone of stedenbouwkundige visie tot 2025 in de maak. Met het ondertekenen van overeenkomsten voor het Nieuw Sleutelproject Centraal Breda is in februari een officieel startsein gegeven tot de planvorming. Dit jaar wordt gewerkt aan het ontwerpen van het Masterplan (of de structuurvisie) Centraal Breda en het ontwerp van de openbaar vervoerterminal. Binnen het Bereikbaarheidsplan worden deelplannen uitgewerkt voor de HOV-verbinding met Oosterhout en Etten-Leur en de ontsluiting van de openbaar vervoerterminal. Dit jaar staan ook de ontwerp-voorstellen voor de Buurtplannen Belcrum en Spoorbuurt in de planning.

Breda, 17 juni 2002

Deel: ' Projectdirecteur Zuidelijk Vervoerknooppunt en Spoorzone Breda '
Lees ook