expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

JUST: Projecten cameratoezicht worden uitgebreid

Ivo Hommes

070 370 6126


15.04.99

3778

PROJECTEN MET CAMERATOEZICHT WORDEN UITGEBREID

Het aantal projecten met cameratoezicht in uitgaansgebieden wordt uitgebreid. Naast het lopende project in Ede zullen ook de gemeenten Bergen op Zoom en Breda op korte termijn starten met het toezicht houden via camera.s. Ook in Enschede, Zwolle, Apeldoorn, Groningen en Arnhem zijn er dergelijke initiatieven. Dat meldt minister Korthals van Justitie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer, mede namens minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het cameratoezicht is een aanvullende maatregel om de veiligheid en het veiligheidsgevoel op straat te vergroten. Het plaatsen van camera.s werkt preventief en biedt extra mogelijkheden om de orde te handhaven. De inzet van politie kan gerichter plaatsvinden door incidenten of bedreigende situaties tijdig te lokaliseren. Het permanent volgen van de beelden verdient daarom de voorkeur. Dit vereist een personele inspanning van de politie. In sommige gemeenten wordt overwogen om andere personen in te schakelen voor het monitoren van de beelden. Het betreft dan personen die een taak hebben in het toezicht houden op het publieke domein.

In principe worden de gemaakte opnames niet langer bewaard dan noodzakelijk. In beginsel is dat 24 uur, maar het is afhankelijk van de lokale situatie en de gebeurtenissen waarvan opnames zijn gemaakt. De opname kan immers nodig zijn ter ondersteuning van de opsporing van verdachten en het mogelijke strafrechtelijk onderzoek.

Privacy en voorlichting
Het publiek moet door duidelijke voorlichting op de hoogte worden gesteld van het feit dat er in een bepaald gebied camera.s worden ingezet voor het toezicht. Datzelfde geldt voor camera.s in bedrijfspanden zoals horecagelegenheden en winkels. De Registratiekamer toetst projecten aan de Wet persoonsregistratie waarbij met name de kenbaarheid (goede voorlichting) en doelmatigheid (gebruik voor specifiek doel) als uitgangspunten worden gehanteerd.

Door de toenemende technische ontwikkelingen is het mogelijk de effectiviteit van cameratoezicht te vergroten. Technische ontwikkelingen bieden mogelijkheden om afwijkend gedrag in mensenmassa.s te lokaliseren. Bijvoorbeeld vechtpartijen of buitensporig overlast. De camera heeft in die zin een attenderende functie voor het toezicht houdende personeel. Deze vormen van techniek worden nog niet ingezet in de vermelde projecten, maar de ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd in het kader van het interdepartementale stimuleringsprogramma Technologie en Samenleving.

-----------


15 apr 99 09:19

Deel: ' Projecten cameratoezicht worden uitgebreid '
Lees ook