Projecten van Foster Parents Plan in Sierra Leone noodgedwongen stopgezet

PLAN International, de overkoepelende organisatie van Foster Parents Plan, heeft sinds 1980 in Sierra Leone gewerkt. De gewelddadige burgeroorlog in dit land heeft er nu toe geleid dat PLAN International Sierra Leone moet verlaten.

Achtergrond

Met een staatsgreep in mei 1997 escaleerde een jarenlange periode van onrust in Sierra Leone tot een gewelddadige burgeroorlog. Rebellen van het Revolutionair Verenigd Front (RUF) verdreven de democratisch verkozen president Kabah en installeerden een militaire junta. De West-Afrikaanse vredesmacht ECOMOG wist de rebellen in de daaropvolgende negen maanden te verdrijven uit de steden. In februari 1998 keerde Kabah terug naar de hoofdstad Freetown. Buiten de steden, vooral in het noorden en oosten van het land, bleven de gevechten echter oplaaien. In december 1998 begonnen de rebellen aan een opmars naar het westen. Een maand later vielen ze Freetown binnen. De strijd die volgde kostte duizenden mensen het leven. Inmiddels zijn de rebellen verdreven, maar Freetown is volgens ooggetuigen veranderd in een platgebrande stad; in de straten liggen de lichamen van talloze slachtoffers en er is tekort aan voedsel en medicijnen. De sfeer in de stad is gespannen en er is nog steeds kans op nieuwe gevechten.

Werkgebieden

De burgeroorlog heeft grote gevolgen gehad voor het werk van PLAN International in Sierra Leone. De eerste programmas werden in 1980 opgestart op het platteland in de omgeving van Freetown (Rural Western Area). Later kwamen daar de werkgebieden Moyamba, het noordelijk gelegen Makeni en het stedelijke deel van Freetown bij. Kort na het uitbreken van de eerste gevechten in mei 1997 moesten de werkzaamheden in Moyamba en Makeni worden opgeschort. De situatie in de werkgebieden werd echter steeds gevaarlijker en uiteindelijk zagen medewerkers ter plaatse geen andere mogelijkheid dan de gebieden in augustus 1998 te verlaten. Ook in Freetown en Rural Western Area werden de lopende projecten opgeschort en werd overgeschakeld op het verstrekken van noodhulp. In december vorig jaar was er nog goede hoop dat het volledige programma binnen afzienbare tijd kon worden hervat. Met de inval van de rebellen in Freetown in januari en de daaropvolgende gevechten vervloog ook die hoop. Inmiddels heeft PLAN International, net als de meeste buitenlandse hulporganisaties, het land moeten verlaten. Alle medewerkers zijn op non-actief gesteld of overgeplaatst en de kantoren zijn gesloten.

Structurele hulp

De beslissing om Sierra Leone te verlaten was niet eenvoudig. Het land behoort tot de armste landen ter wereld en elke vorm van hulp is er meer dan welkom. De onrust in het land maakte het bieden van structurele hulp echter onmogelijk. Kindgerichte projecten die in het ene jaar met veel moeite tot stand zijn gebracht, worden het jaar erop vernietigd. Bovendien heeft de burgeroorlog en de daaraan voorafgaande periode van onrust geleid tot een diepe verdeeldheid onder de bevolking. Elk besef van een gezamenlijke toekomst is verdwenen en het onderlinge wantrouwen is groot. Onder dergelijke omstandigheden kan een organisatie als PLAN International, die de bewoners mobiliseert om gezamenlijk te werken aan een betere toekomst, weinig tot stand brengen.

Toekomst

PLAN International zal de situatie in Sierra Leone op de voet blijven volgen. Zodra de situatie voldoende verbetert, zal PLAN pogen de onderhandelingen met de regering en andere partner-organisaties in Sierra Leone heropenen met het doel om terug te keren.

last updated: 08/03/99

Deel: ' Projecten Foster Parents Plan in Sierra Leone stopgezet '
Lees ook