Provincie Zuid-Holland

Persbericht

19-06-2002
Streek is nu aan zet
Projecten voor Leader+ subsidie De Waarden indienen

Het Ontwikkelingsplan LEADER+ De Waarden is goedgekeurd door het Comité van Toezicht. LEADER+ is een Europese regeling die plattelandsontwikkeling wil stimuleren. Het gaat om de sociale en economische vitaliteit van het landelijk gebied in Zuid-Holland. Ook gaat het om stimulering van de samenwerking van de lokale gemeenschap. Bij LEADER+ worden kleinschalige projecten vooral ontwikkeld door de inwoners en de belangengroepen en organisaties in een gebied. De goedkeuring betekent dat vanaf nu projecten kunnen worden ingediend bij de Plaatselijke Groep LEADER+ De Waarden. Het LEADER+ gebied voor De Waarden omvat het landelijke gebied van de Krimpenerwaard en de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Tot het jaar 2006 is er jaarlijks 245.000 aan Europese subsidie beschikbaar.

Belangrijk is dat ook andere financiers (particulieren, gemeenten, waterschap, provincie) voor de ingediende projecten gevonden worden. LEADER+ subsidieert namelijk maximaal de helft van de kosten. De twee centrale thema's in De Waarden zijn: het verbeteren van de onderlinge relaties tussen stad en land en het verbeteren van de leefbaarheid.

In het Ontwikkelingsplan zijn projectideeën opgenomen die uiteen lopen van professionalisering van het plattelandstoerisme, ontwikkelen van zorgboerderijen, een centrum voor landschap en cultuur, een internetcafé in een verzorgingstehuis, bedrijfsplannen voor jonge ondernemers, training en advies voor verenigingen tot herstructurering van voorzieningen. Deze en andere ideeën kunnen nu in overleg met de plaatselijke groep verder worden uitgewerkt tot projectvoorstellen.

De plaatselijke groep bestaat uit vertegenwoordigers van het Gebiedsplatform Krimpenerwaard (B.P. Meinema, burgemeester van Vlist; M. de Vries, WLTO; A. Pluut, Federatie Ondernemerskringen Krimpenerwaard; J. van der Heede Vos, NBvP Vrouwen van Nu) en van de Gebiedscommissie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ( A. Noordergraaf, burgemeester Hardinxveld-Giessendam; T.J. Slob, Den Hâneker; S. Veerman, Landschapsplan) en de heer S. Hanemaaijer namens de ouderen. Gebiedsgedeputeerde mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen neemt namens de provincie deel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Projecten voor Leader+ subsidie De Waarden indienen '
Lees ook