Provincie Noord-Brabant

Persbericht

1 maart 2011

projecten Zuid-West Nederland 2011 bekend Start innovatieprojecten maintenance, logistiek en bio-energie

Provincie Noord-Brabant en Rijk investeren dit jaar nog fors in innovatie op het gebied van maintenance, logistiek en bio-energie in Brabant. Zes projecten in Zuid-West Nederland krijgen de laatste subsidies vanuit het gezamenlijke programma Pieken in de Delta. Dit succesvolle programma, waarin innovatie en samenwerking wordt gestimuleerd bij bedrijven, kennisinstellingen en overheden, wordt nu afgebouwd door het Rijk.

Het betreft projecten met een omvang variërend van E0,75 tot 2,3 miljoen, waarvan het Rijk ongeveer 25% voor haar rekening neemt en de provincies Noord-Brabant en Zeeland gezamenlijk ongeveer 50%. De verwachting is dat de projecten op termijn extra bedrijvigheid en banen in Brabant oplevert.

Het gaat om de volgende projecten:

1. World Class Windturbine Maintenance: Ontwerpen en demonstreren van een serviceconcept voor windturbines, waarmee het rendement, kwaliteit en betrouwbaarheid vergroot wordt en de levensduur verlengd wordt. Hoofdaanvrager: Delta Infra BV. Partners: 28 partners uit de gehele keten. 2. Dinalog Lab: Ontwikkelen van nieuwe praktisch toepasbare logistieke concepten; het Lab vormt de fysieke en organisatorische plek waar de clusters van logistieke bedrijven samenwerken en alle faciliteiten hiervoor voorhanden zijn.Hoofdaanvrager: Stichting Dinalog. Partners: 40 partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid. 3. Biofunctionals: Onderzoeken en testen of hergebruik van diverse reststromen (vezels en kleurstoffen) in nieuwe productieketens technisch en economisch haalbaar is. Hoofdaanvrager: Milvision BV. Partners: 27 partners uit onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven uit met name verpakkings, energie- en chemiesector. 4. Industriële Algenteelt: Het inrichten van een proefopstelling (fieldlab) van afvalwater tot afnemer van de algen die gebruikt worden als voeding voor schelp en schaaldieren. Daarnaast uitvoeren van studies om afvalwater te zuiveren en te hergebruiken.Hoofdaanvrager: NV Economische Impuls Zeeland. Partners: Lamb Weston Meijer, Zeeland Aquacultuur, Algealink, Yara, Heros, Sagro, Dow Benelux, Total Raffinaderij, Hogeschool Zeeland, REWIN, Avans Hogeschool. 5. Delta Leven: Lokale producten worden onderzocht, gebundeld en digitaal op maat aangeboden onder de Zuidwestelijke paraplu 'Terug naar de kust'. Hierdoor wordt het gebied aantrekkelijk en het product toegankelijker voor business en consument.Hoofdaanvrager: EIZ. Partners: Stichting Delta Leven, Rabobank, Hogeschool Zeeland, NHTV en 12 ondernemers uit Zeeland en Brabant. 6. Unmanned Aircraft Systems: Kennis(infrastructuur) ontwikkelen en toepassen om onbemande vliegtuigjes betrouwbaarder en marktrijp te maken.Hoofdaanvrager: Dutch Institute World Class Maintenance. Partners: 48 partners uit onderwijs, onderzoek- en bedrijfsleven in luchtvaart-, onderhoud- en oliesector.

Pieken in de Delta Pieken in de Delta is een nationaal innovatieprogramma met als doel om samenwerking te stimuleren op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De overheid financiert (maximaal de helft van de projectkosten; de betrokken bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen de andere deel. Provincie Noord-Brabant neemt deel in twee 'pieken': Zuid-Oost Nederland en Zuid-West Nederland. Zuidoost-Nederland (oostelijk Noord-Brabant en Limburg) focust zich op de technologische topregio. Hiervoorvoor zijn drie scherp afgebakende thema's benoemd, de zogenoemde kennisassen: high tech systemen & materialen; food & nutrition; life sciences & medische technologie.

Zuidwest-Nederland (Zeeland, West-Brabant) onderscheidt zich door de strategische ligging tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen. De focus als topregio ligt op procesindustrie, logistiek en toerisme.

Deel: ' Projecten Zuid-West Nederland 2011 bekend '
Lees ook