Gemeente Uithoorn

PROJECTENKEUZE AMSTELLAND VAN START Tot 9 maart kunnen er projecten gekozen worden voor de toekomst van het Amstelland. Deelnemers aan het Platform Toekomst Amstelland, bewoners, gebruikers van en eigenaren in het gebied kiezen hun voorkeurprojecten en laten weten welke projecten ze niet zien zitten. Het resultaat van deze schifting staat op 10 maart ter discussie op de Projectenworkshop van Toekomst Amstelland. Die vindt plaats in het centrum Rehoboth in Ouderkerk aan de Amstel. De aard van de projecten fluctueert ruwweg tussen: heel het Amstelland op de schop voor stedebouw, dan wel 100% behoud van wat er nu is. Vissers, schaatsers, roeiers, boeren en buitenlui hebben een duit in het zakje gedaan. Dat heeft een lijst met meer dan 100 projectvoorstellen opgeleverd. Nu is het zaak daar uit te kiezen. Het project Toekomst Amstelland voorziet in de opzet van een visie op de lange termijn voor het gebied (tussen de A10 in het noorden en de stelling van Amsterdam in het zuiden en omringd door de gemeenten Abcoude, De Ronde Venen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Amstelveen en Amsterdam). Die visie mondt uit in een deze zomer aan de politiek te presenteren lijst met investeringsprojecten. In januari en februari hebben allerlei betrokkenen de meer dan 100 projecten aangedragen. Die staan op de Projectenkeuzelijst op de website van Toekomst Amstelland (www.toekomstamstelland.nl). Wie zijn zegje over die projecten wil doen, kan daarvoor terecht op de website. Bezoekers worden uitgenodigd 4 voorkeurprojecten en 4 afkeuringen op te geven via een speciaal e-mailadres.

Deel: ' Projectenkeuze Amstelland van start in Uithoorn '
Lees ook