Gemeente Leiden

Projectgroep Nieuw Aalmarktplan
Woensdag 15 mei a.s. om 18.00 uur in kamer 401 (kapelzaal) van het stadhuis

Agenda:


* Informatie van de ARK, de gemeentelijke afdeling Verkeer & Vervoer en het Centrum Management Leiden

* Communicatie

* Verwachtingen, beweegredenen, visies van de projectleden
Nadere informatie bij dhr. R. van Gulick, tel.: 5165820
Leidse Milieu Raad

Woensdag 15 mei a.s. om 20.00 uur in kamer 401 van het stadhuis

Agenda:


* collegeprogramma

* jaarverslag

* duurzaamheidsspiegel
Meer informatie bij de ambtelijk secretaris, mevr. Y. Koops, tel. 071-5167556

Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften

Vrijdag 17 mei a.s. om 9.30 uur in de Koffiekamer (k. 263) van het stadhuis

Agenda:


* een bezwaarschrift het opleggen van een dwangsom/kostenverhaal op grond van de Afvalstoffenverordening (9.30 uur)
* een bezwaarschrift tegen de weigering van een vergunning voor een verplaatsing van een standplaats op de zaterdagmarkt (10.00 uur)
* een bezwaarschrift tegen het voorbereidingsbesluit Oostvlietpolder zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2001 (10.20 uur)

* een bezwaarschrift tegen de vastgestelde subsidie voor 2002 voor het Koerdisch Cultureel Centrum (11.00 uur)
* een bezwaarschrift tegen de vastgestelde subsidie voor 2002 voor de Leidse Welzijns Organisatie LWO (11.30 uur)

Nadere informatie bij het secretariaat, tel.: 5165042

Deel: ' Projectgroep Nieuw Aalmarktplan Leiden '
Lees ook