Projectorganisatie Betuweroute gunt Pannerdensch Kanaal

10 december 1999

De Projectorganisatie Betuweroute heeft op donderdag 9 december 1999 de aanleg van de spoortunnel Pannerdensch Kanaal en het aangrenzende baandeel tot Zevenaar onder voorbehoud gegund (voorlopige gunning) aan de bouwcombinatie COMOL. De bouwcombinatie bestaat uit twee Franse, twee Nederlandse en een Belgische aannemer te weten Dumez GTM, Campanon Bernard, TBI Beton- en Waterbouw, Welling Didam en CFE. De gunning heeft betrekking op een contract ter waarde van 350 miljoen gulden.

De spoortunnel Pannerdensch Kanaal is, na de Botlek- en de Sophia-tunnel, de derde geboorde spoortunnel in Nederland. De aanleg heeft plaats in het kader van de Betuweroute. De tunnel bestaat uit twee buizen die, inclusief toeritten, elk 1850 meter lang zijn en waarvan ongeveer 1500 meter zal worden geboord. Het tracé van de tunnel doorsnijdt de gemeentes Bemmel, Rijnwaarden en Duiven. Het deel van de Betuweroute tot aan Zevenaar bevat naast de spoortunnel nog verschillende kleinere bouwwerken waaronder het verkeersviaduct bij de Groessenseweg. Volgens de planning zullen de werkzaamheden het komend voorjaar beginnen. Naar verwachting is de tunnel in 2003 klaar waarna de resterende werkzaamheden medio 2005 moeten zijn afgerond. De gunning komt op het moment dat de Raad van State het Tracébesluit Pannerdensch Kanaal definitief heeft goedgekeurd.

De keuze voor de bouwcombinatie COMOL werd mede bepaald door de ervaring en knowhow van de participanten opgedaan bij de aanleg van andere grote tunnelprojecten in binnen- en buitenland, waaronder in Nederland de Piet Hein-tunnel en de Westerschelde-oeververbinding. De opdracht voor de spoortunnel Pannerdensch Kanaal en het aansluitende baandeel is op basis van Design & Construct. Hierbij is de aannemer zowel voor het ontwerp als de uitvoering verantwoordelijk. De definitieve gunning zal naar verwachting in april 2000 plaatsvinden nadat de detailuitwerking van het ontwerp accoord is bevonden.

Deel: ' Projectorganisatie Betuweroute gunt Pannerdensch Kanaal '
Lees ook