Gemeente Zwolle

Datum uitgave: 03-07-2002
Onderwerp: Zorg en welzijn

Het projectplan ´Stimulans voor het Vrijwilligerswerk in Zwolle´ is vastgesteld door het college van B. en W. De financiën voor dit projectplan worden aangevraagd in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk voor de periode 2002 tot en met 2004, dat wordt aangevraagd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Cofinanciering door het Rijk
In september 2001 heeft de gemeente Zwolle een aanvraag ingediend in het kader van ´Tijdelijke stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk´ bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zo wil het ministerie een impuls geven aan het vrijwilligerswerk. Het projectplan dat nu voorligt is een verdere uitwerking van de beleidsnotitie ´Vrijwilligerswerk; leuk om te doen`.

Nulmeting en registratie
Het is de bedoeling door middel van een nulmeting en periodieke registratie zicht te krijgen op ontwikkelingen en trends binnen het vrijwilligerswerk, zodat hierop kan worden ingespeeld. Zo krijgen vrijwilligersorganisaties zicht op de ontwikkelingen van de eigen organisatie. Ook is er op deze manier zicht op een hanteerbare methode voor na 2004.

Versterking
Als je het hebt over problemen binnen het vrijwilligerswerk, dan heb je het over: tekort aan vrijwilligers, ontbreken van kaders en een toename van vraag om praktische ondersteuning. Het voornemen is om het contact te stimuleren tussen vrijwilligersorganisaties om zo kennis uit te wisselen. Het idee is om het Lokaal comité IJV2001 om te vormen tot een vrijwilligersplatform waar kennis kan worden gemaakt met elkaar en kennis kan worden uitgewisseld.

Professionals
Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties hebben behoefte aan deskundigheidsbevordering. Hierbij kan worden gedacht aan bestuursvaardigheden, communicatievaardigheden en het werven en begeleiden van vrijwilligers. Het is de bedoeling een databank op te zetten met informatie over deskundigheidsbevordering in het kader van vrijwilligerswerk. Ook bestaat het idee cursussen en trainingen te geven.

Werving en selectie
De 'nieuwe' vrijwilliger vraagt om vrijwilligerswerk op maat met een professionele, eigentijdse uitstraling en een goede ondersteuning afgestemd op verschillende motieven. Om deze vrijwilligers te bereiken moet men actief doelgroep gericht de boer op. Vorig jaar in het jaar van de vrijwilliger is bijvoorbeeld gezegd dat vrijwilligerswerk niet sexy genoeg is voor jongeren. Hoe maak je deze tak van sport weer aantrekkelijk voor de jeugd? Hierbij wordt gedacht aan een project in samenwerking met het ROC Landstede met als doel jongeren tijdens de opleiding kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Hiermee kunnen studiepunten worden gehaald.

Waardering
Het is belangrijk dat vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd en erkent. Ieder jaar wordt er daarom een vrijwilligersprijs uitgereikt voor de vrijwilliger van het jaar. Dit wordt in de periode van het project ook gedaan. In 2002 wordt tijdens de prijsuitreiking van de vrijwilliger van het jaar ook het ´Lokaal Compliment´ van de Rabobank worden uitgereikt. Dit is een voorbeeld van de beginnende samenwerking met het bedrijfsleven in Zwolle.

Zie ook:
Vrijwilligerswerk

Bron: Communicatie
Datum van 04-07-2002 tot 17-07-2002

Deel: ' Projectplan voor Vrijwilligerswerk in Zwolle '
Lees ook