Prolion Holding N.V.

Vijfhuizen/Cadzand, 10 juli 2002

Prolion continueert financiering

Financiering

Er is overeenstemming bereikt met de Friesland Bank over continuering van een kredietfaciliteit van EUR 2 miljoen aan diverse werkmaatschappijen van Prolion. Terugbetaling geschiedt over een periode van 5 jaar. Hiermee heeft Friesland Bank de eerder toegezegde financiering gestand gedaan. Verder wordt ook een eerder door Vicon Japan aan Prolion verstrekte lening, ten bedrage van circa EUR 450.000 gecontinueerd. Deze lening zal in termijnen worden terugbetaald, waarvan de laatste vervalt eind volgend jaar. Tenslotte werd met VSP overeenstemming bereikt aangaande de versterking van het werkkapitaal via een korte termijn kredietfaciliteit. Onder bepaalde voorwaarden kan dit krediet maximaal EUR 3 miljoen bedragen. De voorwaarden en rentevoeten van toepassing op al deze leningsovereenkomsten zijn marktconform.

Gascoigne Melotte Merknaam

Zoals recent aangekondigd worden de producten en diensten van de Prolion Groep voortaan onder de merknaam Gascoigne Melotte op de markt gebracht. E.e.a. is het gevolg van de overname van de Gascoigne Melotte groep door Prolion. De naam van Prolion Holding N.V. blijft echter ongewijzigd.

Verkoop Automatische Melk Systemen (AMS´en)

Prolion meldt verder dat er in het tweede kwartaal van dit jaar 13 AMS'en werden uitgeleverd. Na een aanvankelijk moeilijke start, zonder AMS verkopen in de maanden april en mei, werden tijdens de maand juni 10 AMS systemen verkocht. De onderneming verwacht dat de verkoop zich in de tweede jaarhelft positief zal ontwikkelen.

Afwikkeling Transacties Trako Holding

Prolion maakt verder bekend dat er problemen zijn gerezen in de afwikkeling van de transacties, van zowel oktober 2001 als van maart 2002, met Trako Holding. (Er wordt hier verwezen naar eerdere persberichten alsook naar de emissieprospectus van 15 mei jl.). De afgelopen weken is intensief met Trako overlegd over mogelijke oplossingen voor de gerezen problemen, tot nu toe echter zonder een voor Prolion aanvaardbare uitkomst. Het niet juist of niet volledig afwikkelen van de transacties met Trako, kan aanzienlijke financiële- en bedrijfsrisico's met zich meebrengen voor Prolion.

Financiële Kalender

Naar verwachting zal Prolion eind september de jaarcijfers over het boekjaar 2001/2002 bekend maken. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders staat gepland voor 17 oktober a.s.

Directie en Raad van Commissarissen
Prolion Holding N.V.

Deel: ' Prolion continueert financiering '
Lees ook