Gemeente Leek
Persinfo gemeente Leek, 19 september 2001

afdeling Bestuurszaken & Voorlichting
tel. 0594 - 551569
fax. 0594 - 517512
e-mail info@leek.nl

Prominenten Leek reduceren op eenvoudige wijze hun CO2 uitstoot

In Leek hebben 5 prominenten en 5 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in 8 maanden tijd 35% gas bespaard zonder verlies van comfort. Met deze en andere besparingen hebben zij de uitstoot van het broeikasgas CO2 door hun huishouding met 2215 kilo op jaarbasis teruggebracht. Vergeleken met een gemiddeld Nederlands huishouden gebruiken zij 5% minder gas en produceren zij bijna 80% minder afval! Alle besparingen opgeteld scheelt dat bovendien per jaar 1125 gulden in de portemonnee.

De sleutel van deze besparing zit in het EcoTeamprogramma, waaraan de prominenten en de vertegen woordigers van de maatschappelijke organisaties hebben deelgenomen. Met behulp van het EcoTeam programma hebben de deelnemers hun water- en energieverbruik verminderd, hun afvalstroom beperkt en hun autokilometers teruggedrongen. De deelnemers werden ondersteund door de gemeente Leek, nutsbedrijven en het EcoTeam Centrum uit Groningen. Tot nu toe zijn er in Nederland meer dan 1500 EcoTeams met meer dan 10.000 huishoudens van start gegaan.
Het succes van de EcoTeams, waarin onder andere de oud-wethouder Paul Dix en oud-directeur Jan Kikkert van Wold en Waard hebben deelgenomen, is de aanleiding om een grote campagne Wester kwartier woont Duurzaam te starten in november. Deze campagne wordt georganiseerd door de gemeenten Leek, Marum, Grootegast, woningcorporatie Wold en Waard en het EcoTeam Centrum Groningen.
Achter de schermen wordt nog hard gewerkt aan de voorbereidingen van de campagne. Details daarover worden over enkele weken gepubliceerd. In ieder geval kunnen mensen uit het Westerkwartier deelnemen aan `Duurzaam Thuis', een variant op het EcoTeam Programma waarmee zij thuis ook afval, energie, water en geld kunnen besparen.

Tijdens de Autovrije Zaterdag op 22 september aanstaande kan iedereen die nu al meer wil weten over het EcoTeam- of Duurzaam Thuis programma en de campagne Westerkwartier woont Duurzaam terecht bij de stand voor de Liekeblom.Niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jos Robot, sector VROM, tel. 0594-551637 of de heer Coen van Atten, regiomanager EcoTeam Centrum Groningen. tel. 050-5498797 of mobiel op 06-26318212. Het EcoTeam Centrum is gevestigd aan de Westerhaven 10, 9718 AV in Groningen.


Persinfo gemeente Leek, 10 sep 2001

afdeling Bestuurszaken en Voorlichting
tel. 0594 - 551569
fax. 0594 - 517512
e-mail info@leek.nl

OPEN HUIS GEMEENTEHUIS EN BRANDWEER LEEK

Op zaterdag 6 oktober 2001 worden de inwoners van Leek uitgenodigd voor een Open Dag op het gemeentehuis en bij de vrijwillige brandweer aan de Tolberterstraat.

Gemeentehuis
Burgemeester, wethouders en overige raadsleden zullen tussen 10.00 en 14.00 uur aanwezig zijn om inwoners te ontvangen en nadere uitleg te geven over het werk van de gemeente, bijzondere projecten en vooral: wat houdt raadswerk in? Raadsleden geven rondleidingen langs de verschillende afdelingen van het gemeentehuis en om 11.00 uur en 13.00 uur kunnen vragen worden gesteld aan leden van het college van burgemeester en wethouders. Koffie, thee, een drankje en een hapje staan klaar. Ook kinderen zijn van harte welkom. Er is een kinderhoek aanwezig met o.a. video's, kleurplaten en computers waarop naar de gemeentelijke kinderpagina kan worden gesurft.

Brandweer
Bij de brandweer zijn de voertuigen en hulpmiddelen te bezichtigen en wordt er vanzelfsprekend aandacht besteed aan het voorkomen van brand. Ook bij de brandweer is men welkom tussen 10.00 en 14.00 uur.

Van kennismakingsbijeenkomst naar open huis
De jaarlijkse open dag is in de plaats gekomen van de kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe inwoners zoals die tot aan de verbouw van het gemeentehuis in 1999/2000 twee maal per jaar plaatsvond. Voor dit open huis worden nieuwe inwoners van de gemeente Leek van het afgelopen jaar persoonlijk uitgenodigd; andere ingezetenen van de gemeente Leek worden via de Info-pagina uitgenodigd een kijkje te komen nemen. De inzet is dat het gemeentebestuur kennismaakt met haar inwoners: de leden van het college en de leden van de raad treden op als gastvrouw en gastheer.

Trip naar het Binnenhof
Het thema van het Open Huis is dit jaar, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2002, 'Politiek is leuk!' Aanwezigen kunnen hun stem uitbrengen, als voorproefje op de èchte gemeenteraadsverkiezingen. Tegen 14.00 uur wordt 'de uitslag' bekend gemaakt.
Iedereen die zijn of haar stem uitbrengt, maakt kans op een gratis uitstapje voor het hele gezin naar het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag, waar een rondleiding op het Binnenhof wordt aangeboden.Niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u bellen met Jur Engels, sector Welzijn, tel.0594-551540.


Persinfo gemeente Leek, 4 sep 2001

afdeling Bestuurszaken en Voorlichting
tel. 0594 - 551569
fax. 0594 - 517512
E-mail info@leek.nl

INSTELLING MELDPUNT OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Op donderdag 20 september 2001 wordt het meldpunt Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Leek tijdens een bijeenkomst gepresenteerd. Deze bijeenkomst vindt plaats bij Stichting Vredewold, Pulvertorenstraat 1 te Leek van 16.00 tot 18.00 uur. Om 18.00 uur vindt een persbijeenkomst plaats.
Tijdens deze bijeenkomst wordt door de betrokken instellingen het convenant getekend, wordt de zorgconsulent voorgesteld en wordt toegelicht waar het meldpunt voor bedoeld is. Het convenant wordt getekend door de volgende instellingen: Hulpverleningsdienst Groningen, Hospitium Den Eikelaar, de politie, de Stichting Ambulante Verslavingszorg Groningen, Stichting Armare Algemeen Maatschappelijk Werk, Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Groningen, Wold & Waard en de gemeente Leek.

Programma:
16.00 uur Ontvangst met koffie/thee en cake
16.15 uur Welkomstwoord door mevrouw M. van Dijk-de Heer (wethouder gemeente Leek)
16.25 uur Presentatie Meldpunt OGGZ Leek door de projectcoördinator mevrouw G. Blokzijl
16.40 uur OGGZ in de praktijk
16.55 uur Voorstellen zorgconsulent
17.05 uur Ondertekening convenant
17.20 uur Afsluiting
18.00 uur Persbijeenkomst

De gemeente Leek heeft geconstateerd dat het aantal individuele problemen op het terrein van de openbare geestelijk gezondheidszorg (OGGZ) toeneemt. Er is daarom besloten een meldpunt OGGZ op te richten. Het meldpunt wordt een centraal punt waar de meldingen over openbare geestelijke gezondheidszorg binnenkomen en vervolgens worden toegeleid naar de juiste hulpverleningsinstelling. De doelgroep bestaat uit mensen met geestelijke problemen, die gezien hun omstandigheden zorg of opvang nodig hebben, maar geen of onvoldoende gebruik maken van het bestaande aanbod aan zorg- en opvangvoorzieningen.---

Niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carola van Engeland, sector Welzijn, tel.0594-551509.

Persinfo gemeente Leek, 3 sep 2001

afdeling Bestuurszaken en Voorlichting
tel. 0594 - 551569
fax. 0594 - 517512
e-mail info@leek.nl

AUTOVRIJE ZATERDAG IN LEEK

De gemeente Leek doet dit jaar voor de vierde maal mee aan de landelijke Autovrije Dag.
Op zaterdag 22 september a.s. zal het centrum van Leek in het teken staan van activiteiten die te maken hebben met alternatieve vormen van vervoer, maar ook met muziek, sport en vermaak. Doel van de Autovrije Dag is om eens stil te staan bij het vele autogebruik.

Op de Autovrije zaterdag zal een deel van De Dam worden afgesloten voor verkeer. Op diverse locaties zullen optredens van muziekgroepen plaatsvinden, demonstraties van sportverenigingen en activiteiten speciaal voor kinderen.
In informatiestands kan informatie worden verkregen over de Autovrije Dag, Eco-Teams en nog veel meer.

De werkgroep Autovrije Dag Leek heeft dit jaar opnieuw samengewerkt met de gemeenten Groningen, Haren en Ooststellingwerf. Door deze vier gemeenten is een estafette trimlooproute uitgezet, die start in Oosterwolde en eindigt op het stationsplein in Groningen. Om ongeveer 12.15 uur zullen de lopers van Loopgroep Nienoord op De Dam arriveren.

De werkgroep Autovrije Dag Leek hoopt op een grote opkomst in het centrum van Leek, op de fiets natuurlijk!
Niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Robot, sector VROM, tel. 0594 - 551637.

Bijgevoegd het programma:
Programma Autovrije Dam zaterdag 22 september a.s.

Er gaat nogal wat gebeuren:

De Dam is afgezet en autovrij.

In Oosterwolde start een estafetteloop door vier deelnemende gemeenten.

Om ca. 12.15 uur zullen de deelnemers op De Dam arriveren en krijgen van wethouder Zw. van der Wal een nummerbord aangeboden. De tocht gaat dan via Noordenveld en Haren naar Groningen.

tijd vereniging
10.30 uur

10.15 uur - vertrek Clubhuis
10.35 - 10.55 uur - optreden op de Dam Welkomstwoord werkgroep Autovrije Dag

Showband
11.00 - 11.25 uur Dansschool Vesters
11.30 - 12.25 uur

ca. 12.15 uur

12.30 - 12.55 uur Harmonie

Loopgroep op De Dam
aanbieding bord

Djembégroep
13.00 - 13.25

13.30 - 13.55 Muziekschool

The Northern Stage Country Dancers
14.00 -14.25 uur

14.30 - 14.55 uur Djembégroep

SSS demonstratie
15.00 - 15.25 uur

15.30 - 15.55 uur Muziekschool

Line dance
16.00 - 16.30 uur

16.30 uur Shantykoor

Afsluiting
gehele dag Knights
vanaf 11.00 uur skeeleren
13.00 - 16.00 uur Luchtkussen
Fietsenrace

PERSBERICHTEN VAN DE AFGELOPEN 12 MAANDEN


* Augustus

* Juli

* Juni

* Mei

* April

* Maart


* Februari

* Januari

* December

* November

* Oktober

* SeptemberDe laatste wijziging van deze pagina vond plaats op 19 september 2001. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Prominenten Leek reduceren op eenvoudige wijze CO2 uitstoot '
Lees ook