Provincie Zuid-Holland

20-09-2001

Dit is een gezamenlijk bericht van het Samenwerkingsorgaan Leidse regio en de provincie Zuid-Holland

Provincie en Leidse regio willen milieu prominentere plek geven bij plannen

Op maandag 24 september ondertekenen de Leidse regio en de provincie Zuid-Holland de bestuursovereenkomst regionale doorwerking beleidsplan Milieu en Water (BMW). Dit gebeurt in het gemeentehuis van Oegstgeest om 16.00 uur. Ondertekenaars van de bestuursovereenkomst zijn A. Pechtold namens het Samenwerkingsorgaan Leidse regio en gedeputeerde Milieu L. Huizer namens de provincie Zuid-Holland. In totaal stellen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) fl. 520.000,- aan stimuleringsgelden beschikbaar voor de Leidse regio voor de periode 2001-2004. De Leidse regio zal de stimuleringsgelden inzetten voor de versterking van de strategische positie van milieu in de regio.

Met de subsidie van 2001 wordt de wijze waarop milieu-aspecten zijn meegenomen in plannen van diverse beleidsvelden geanalyseerd. Bekeken zal worden of de wensen vanuit milieu gekoppeld kunnen worden aan verschillende gebiedstypen, zoals woongebieden, centrumgebieden, bedrijfsterreinen en agrarische gebieden. Hieruit kan een milieukansenkaart worden ontwikkeld die vervolgens op specifieke locaties kan worden toegepast. Ook zullen de stimuleringsgelden worden ingezet om de milieuinbreng in het samenwerkingsproject 'Afspraken toekomst Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio' vorm te geven. Deze samenwerking kan in de komende jaren wellicht verder worden uitgebreid door het uitwisselen van producten en het samen oppakken van projecten.

Bij de uitvoering van het programma zijn, naast de Milieudienst West-Holland ook de gemeenten Alkemade en Voorschoten betrokken.

Deel: ' Prominentere plek voor milieu in Leidse regio '
Lees ook