Radboud Universiteit Nijmegen


Woe 20 dec 2006 Aandelen in het werk: het werkt 13:30 uur Drs. E.C.A. Kaarsemaker (Managementwetenschappen)
Titel proefschrift: Employee ownership and human resource management: A Theoretical and empirical treatise with a digression on the Dutch context
Promotor: Prof. dr. W. de Nijs Copromotor: Dr. E. Poutsma
E-mail: e.kaarsemaker@gmail.com Handelseditie: Universal Press, Veenendaal

Eric Kaarsemaker deed een onderzoek naar aandeelhouderschap van werknemers in het bedrijf waar zij werken. In Nederland komt werknemersaandeelhouderschap nog niet vaak voor. Toch blijkt dit instrument gunstige effecten te hebben op motivatie, betrokkenheid en productiviteit, met name als het vergezeld gaat van mogelijkheden voor werknemers tot deelnemen aan besluitvorming, winstdeling, informatiedeling, training om deze informatie te kunnen begrijpen en mediatie. Gecombineerd geven deze instrumenten een duidelijk signaal dat het management werkelijk gelooft in het werknemersaandeelhouderschap. Werknemers op hun beurt voelen zich serieus genomen en uitgedaagd. Volgens Kaarsemaker ontstaan er zo nieuwe mogelijkheden om onderbenut menselijk potentieel beter tot zijn recht te laten komen. Eric Kaarsemaker (Zaandam, 1977) studeerde aan de Universiteit Twente en de VU en verrichtte zijn promotieonderzoek bij het Institute for Management Research aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds september 2006 is hij als docent Human Resource Management verbonden aan the University of York, Engeland.

De academische plechtigheden worden gehouden in de Academiezaal van de Aula, Comeniuslaan 2 (tenzij anders vermeld). Als u meer informatie wenst over (een van) deze gebeurtenissen kunt u contact opnemen met de wetenschapsredactie van de Radboud Universiteit Nijmegen, telefoon (024) 361 60 00, e-mail: info@communicatie.ru.nl. De wetenschapsagenda is ook te vinden op internet: www.ru.nl/wetenschapsagenda


Deel: ' Promotie Aandelen in het werk - het werkt '


Lees ook