Rijksuniversiteit Groningen

Moedwillig drugs gesmokkeld of er ingeluisd?

Als mensen op Schiphol met drugs in hun koffer worden aangetroffen, ontkennen ze voor de strafrechter vaak het spul opzettelijk te hebben ingevoerd. Ze beweren dan dat iemand anders de drugs buiten hun medeweten in de bagage moet hebben gestopt. Hoe moet de strafrechter met zulke gevallen omgaan? Onder welke voorwaarden kan de strafrechter opzettelijk handelen bewezen achten? Deze vraag is belangrijk voor de bepaling van de straf. Mr. Marc Kessler onderzocht de rol van subjectieve bestanddelen, zoals opzet, in bijzondere wetten. Hij promoveert op 4 oktober 2001 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bijzondere wetten zijn wetten buiten het Wetboek van Strafrecht, waarin een onderwerp apart is geregeld, zoals de Opiumwet, de Wet wapens en munitie en de Wet op de economische delicten (zoals milieuverontreiniging). Kessler concludeert dat opzet in bijzondere wetten een grond is voor strafverzwaring en ziet geen reden daar in de toekomst verandering in aan te brengen. Hij bepleit zelfs het systeem van opzet als strafverzwaringsgrond ook in te voeren in de wapenwet. Dat past in de trend dat in onze risicomaatschappij (of beter: onze risicovermijdingsmaatschappij) niet alleen opzettelijk handelen strafwaardig wordt geacht, maar ook het onopzettelijk, maar onvoorzichtig handelen. /GG

Marc Kessler (Den Haag, 1971) studeerde rechten in Leiden. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de RUG. Tegenwoordig werkt hij als universitair docent bij de sectie strafrecht.

Moedwillig drugs gesmokkeld of er ingeluisd?

Zie voorpagina.

Datum en tijd

donderdag 4 oktober 2001, 16.00 uur

Promovendus

M. Kessler, tel. (050)363 55 43, e-mail: m.kessler@rechten.rug.nl (werk),

Proefschrift

Subjectieve bestanddelen in bijzondere wetten

Handelsuitgave

Gouda Quint, ISBN 90 387 0856 4.

Promotor

prof.mr. D.H. de Jong

Faculteit

rechtsgeleerdheid

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Deel: ' Promotie Aanpak van drugssmokkel '
Lees ook