Universiteit Maastricht


_________________________________________________________________

Persbericht 12 januari 1999
_________________________________________________________________

Wetenschappelijke gebeurtenissen aan de UM

Agenda januari 1999

geneeskunde
28 januari, 16.00 uur (nieuwe aula, Minderbroedersberg 4-6)

Promotie mw.drs. M.C.G. van Golde
Chick embryo as a model in fetal physiology
Promotor: prof.dr. C.E. Blanco.
Co-promotor: dr. W.J. Maertzdorf.

In het proefschrift beschrijft Jolanda van Golde de adaptatieprocessen van de foetus voor overleving tijdens verminderde oxygenatie (hypoxie) en bij zijn voorbereidingen op het leven buiten de baarmoeder (relatief hyperoxische omgeving). Afhankelijk van de maturiteit van het ontwikkelend kippenembryo vinden er cardiovasculaire en antioxidant enzym aanpassingen plaats om het organisme te beschermen tegen respectievelijk weefselhypoxie en oxidatieve stress.

Deel: ' Promotie aanpassingen in kippenembryo bij hypoxie '
Lees ook