Landbouwuniversiteit Wageningen


wo 13-01-99 BEHEER EN IDENTIFICATIE VAN ACTIEF SLIB IN WATERZUIVERINGSINSTALLATIES


tijd 13.30 uur

onderwerp promotie ir. L.J.S. Lukasse, Wageningen
titel Control and identification in activated sludge processes

promotor(en): prof.dr.ir. G. van Straten (meet-, regel- en systeemtechniek)
copromotor(en): dr.ir.K.J. Keesman (agrotechniek en -fysica) en dr.ir. A. Klapwijk (milieutechnologie)
informatie afd. voorlichting en pr, Rien Bor, tel. 0317-482931

Water dat waterzuiveringszuiveringsinstallaties verlaat mag hooguit tien milligram stikstof per liter bevatten. Lucasse onderzocht hoe de processen om stikstof uit water te halen beter geregeld kunnen worden. Hij concludeert dat twee van de drie bestaande regeltechnieken voldoen. Hij vergeleek hiervoor bestaande regelaars met een zuiveringsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater, de zogenaamde 'continu-gemengde alternerende-actief-slib-reactor'. Het tweede deel van het promotieonderzoek bestond uit zuurstofmetingen in zuiveringsreactoren, de actief-slib reactoren. De snelheid waarmee zuurstof uit water verdwijnt is een maat voor de activiteit van het actief-slib. Het actief slib bestaat uit groepen bacteriën die stikstof omzetten. Lukasse ontwikkelde een betrouwbaar meetapparaat om deze snelheid te meten, waarmee waardevolle informatie beschikbaar komen over processen in het actief-slib.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie actief slib in waterzuiveringsinstallaties '
Lees ook