Landbouwuniversiteit Wageningen


*di 15-06-99 ADVIEZEN VOOR BODEMBEWERKINGEN IN MEXICO


tijd 13:30 uur

onderwerp promotie M. Cadena Zapata, Mexico
titel Soil workability as a basis for the advice on tillage systems
promotor(en): prof.ir. U.D. Perdok (grondbewerking) (co)promotor(en): dr.ir. W.B. Hoogmoed (grondbewerking)
informatie afd. voorlichting en pr, Rien Bor, tel. 0317-482931

Martin Cadena Zapata bestudeerde de grondbewerkingsmethoden die boeren in het tropische gedeelte van Mexico gebruiken. Deze technieken passen vaak niet bij het bodemtype en het klimaat. Hierdoor ontstaat erosie: tijdens regenbuien spoelt vruchtbare landbouwgrond van hellingen. Beter afstemmen van grondbewerkingstechnieken op de situatie ter plekke voorkomt verliesvan kostbare landbouwgrond.

Deel: ' Promotie Adviezen voor bodembewerking in Mexico '
Lees ook