Universiteit van Amsterdam

Titel Ontroerend goed. Een onderzoek naar affectieve leeservaringen van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs
Datum vrijdag 17-03-2000
Tijd 10:00 uur

Promovendus mw. E.J.M. van der Bolt

Promotor prof. dr. J.J. van Cuilenburg

Over de emoties bij het lezen is wetenschappelijk gezien weinig bekend, terwijl de publieke en wetenschappelijke belangstelling de laatste jaren enorm toeneemt. Lezen kan stemmingsregulerend werken waardoor de lezer de routine van alledag slagvaardig tegemoet kan treden. Bovendien bewerkstelligen inlevingsvermogen en betrokkenheid dat de lezer gevoelservaringen vrijwillig ondergaat die hij of zij in het dagelijks leven wil vermijden. De promovenda ordende eerst de emotionele leesbeleving onder lezers van 9 tot en met 17 jaar om de vele gezichten van het emotioneel belevend lezen te categoriseren. Vervolgens onderzocht zij de betrokken leeshouding en affectieve processen die emoties bij het lezen vormen. In dit onderzoek beargumenteert de promovenda dat binnen het onderwijs aandacht moet worden besteed aan het reflectief en analyserend lezen.

Deel: ' Promotie Affectieve leeservaringen van leerlingen '
Lees ook