Universiteit van AmsterdamAfschrijving op onroerend goed niet eenduidig gedefinieerd
maandag 3 juni 14.00 uur

Promotie Belastingrecht
De promovendus onderzocht de reguliere afschrijving volgens zogeheten goedkoopmansgebruik op onroerende zaken. Centraal staat hierbij de vraag wat in fiscale zin met afschrijven op onroerende zaken tot uitdrukking gebracht moet worden. Voor een antwoord op deze vraag inventariseerde, analyseerde en evalueerde Berkhout de relevante uitspraken en arresten, kritieken en visies en gedachten zoals die zijn vastgelegd in jurisprudentie in binnen- en buitenlandse literatuur. De term afschrijven bleek niet eenduidig gedefinieerd te zijn. Noch in Nederland, noch in landen met vergelijkbare rechtstelsels wordt het onderwerp vanuit één invalshoek benaderd en belicht. De promovendus maakt bij zijn analyse een onderscheid tussen wat hij noemt 'eigengebruiksvastgoed' - vastgoed dat een ondernemer zelf gebruikt (zoals een fabriek) - en 'beleggingsvastgoed': vastgoed dat hij verhuurt aan derden. T.M. Berkhout: Fiscaal afschrijven op vastgoed. Promotor is prof. dr. J.W. Zwemmer.

UvA Persvoorlichting
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
Spui 25-27
Tel: 020 525 3193
Fax: 020 525 4963
Werktijden: maandag t/m donderdag (09.00 - 17.30 uur)

Deel: ' Promotie afschrijving op onroerend goed niet eenduidig gedefinieerd '
Lees ook