Wageningen Universiteit

Afvoer van grond bij bietenrooien kan aanzienlijk worden verminderd

Datum: 24/09/2001
Tijd: 16:00 uur
Plaats: Aula (362), Gen. Foulkesweg 1, Wageningen Promotie ir. G.D. Vermeulen Promotor(en): prof.ir. U.D. Perdok (bodemtechnologie) Proefschrift: Reduction of soil tare by improved uprooting of sugar beet; a soil dynamic approach
Contactpersoon: Gert.vanMaanen@alg.vl.wau.nl

In Nederland gaat jaarlijks 600 miljoen kg (tarra)grond, voornamelijk klei, met de geoogste suikerbieten mee naar de suikerfabrieken. Tarragrond gaat gepaard met hoge kosten, een aanzienlijk energieverbruik voor grondtransport en bietenreiniging in de fabriek, bodemerosie en risico voor verspreiding van plantenziekten. Het proefschrift van Bert Vermeulen gaat over vermindering van het aandeel kleigrond in bietenpartijen (grondtarra) door verbetering van de techniek om de bieten uit de grond te halen (rooien). Uit simulatie van het mechanische gedrag van grond en bietenwortels bij verschillende rooitechnieken en uit veldonderzoek met experimentele rooi-apparatuur bleek dat een aantal rooiprincipes mogelijkheden bieden voor vermindering van grondtarra. Na snel en draaiend uittrekken, op natte kleigrond, was de hoeveelheid aanhangende grond het kleinst en was de biet tevens gemakkelijk verder te reinigen tot 1/6 van de normale grondtarra. Door grootschalige toepassing van de gevonden, betere rooiprincipes in de bietenoogst zou de hoeveelheid tarragrond aanzienlijk kunnen worden verminderd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie afvoer van grond bij bietenrooien kan minder '
Lees ook