Landbouwuniversiteit Wageningen


vr 15-01-99 AGRARISCHE GESCHIEDENIS VAN DE OVER-BETUWE


tijd 16:00 uur

onderwerp promotie drs. P.G. Brusse
titel Overleven door ondernemen; de agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850
promotor(en): prof.dr. A.M. van der Woude (agrarische geschiedenis)
copromotor(en): dr.ir. J. Bieleman (agrarische geschiedenis)
informatie afd. voorlichting en pr, Rien Bor, tel. 0317-482931

De landbouwgeschiedenis in Nederland is de afgelopen decennia nauwkeurig in kaart gebracht, maar het verleden van de boeren in de Over-Betuwe is nog niet opgetekend. Paul Brusse nam de geschiedenis van dit unieke stukje Nederland voor zijn rekening. Hij beschrijft niet alleen het wel en wee van boeren, maar ook de economische en sociale ontwikkelingen die het gedrag van individuele boeren beïnvloedden. Economische processen op Europese schaal, zoals een dalende of stijgende graanprijs, waren bepalend voor het handelen van de Betuwse boeren. Ze wapenden zich tegen economische crises door risico's te spreiden: gemengde bedrijven maakten het makkelijk om van een onrendabele naar een redabele bedrijfstak over te stappen. Bovendien waren de meeste Betuwers zowel binnen als buiten de landbouw werkzaam.

Deel: ' Promotie Agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe '
Lees ook