Landbouwuniversiteit Wageningen


ma 20-09-99 AGRO-ECOLOGISCHE EN -ECONOMISCHE INBRENG IN LANDGEBRUIK


tijd 16:00 uur

plaats Auditorium, ITC, Hengelosestraat 99, Enschede
onderwerp promotie AbuBakr AbdelAziz Mohamed, Enschede/Iran
titel Development of an integrated framework for land use planning and policy analysis

promotor(en): prof.dr.ir. H. van Keulen (dierlijke productiesystemen) (co)promotor(en): dr. M.A. Sharifi (ITC, Enschede)
informatie stafafdeling communicatie, Gert van Maanen, tel. 0317-485003

De achteruitgang van bodemkwaliteit in vele landen heeft geleid tot het besef dat problemen rond landgebruiksplanning en -beleid gebaat is bij geintegreerde interdisciplinaire benaderingen. Tot nu toe ontbreekt het echter aan adequate methoden om onder meer agro-ecologische en sociaal-economische aspecten van landgebruik in planning en beleidsformulering te integreren. AbuBakr A. Mohamed levert in zijn proefschrift een bijdrage aan de ontwikkeling en operationalisering van een methoden voor de planning en beleidsanalyse van landgebruik waarbij agro-ecologische en -economische informatie worden geintegreerd. De ontwikkelde methode kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van landbouwplanning en beleidsanalyse.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Agro-ecologie & -economie in landgebruiksplannen '
Lees ook