Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Wetenschapsagenda 20-29 januari 1999

Persbericht

woensdag 27 januari 15.15 uur

promotie P. Bundock

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

titel: Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation of yeasts and fungi

promotor: prof.dr. P.J.J. Hooykaas

Agrobacterium tumefaciens is een bacterie die in de grond voorkomt en tumoren veroorzaakt op de stengels van planten. Bundock laat zien dat agrobacterium behalve planten ook schimmels en gisten kan transformeren. Gezien het feit dat agrobacterium een groot aantal verschillende gastheren kan transformeren, is het volgens Bundock mogelijk dat organismes in de grond toegang hebben tot een grote genpool via transformatie door agrobacterium. Mogelijk hebben zulke processen van horizontale DNA-overdracht een belangrijke rol in de evolutie van soorten gespeeld.

_________________________________________________________________

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ; Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 13 januari 1999, 15:06 uur

Deel: ' Promotie agrobacterium transformeert ook schimmels '
Lees ook