Universiteit Maastricht


Persbericht 9 november 1999


Promotie drs. H.J. Hospers

AIDS-voorlichting voor homo's moet zich richten op vaste relaties

Onveilig seksueel contact tussen homoseksuele mannen in Nederland komen vooral voor binnen een vaste relatie. Vaak weten mannen niet of hun partner al dan niet met het HIV-virus is geïnfecteerd. Bovendien blijken de vaste relaties met name onder jonge homoseksuelen vaak weinig stabiel te zijn. Ze hebben dus regelmatig een andere `vaste' partner. Voorlichting gericht op de preventie van de verspreiding van HIV, moet daarom in de eerste plaats gericht zijn op het veilig vrijen binnen vaste relaties (of wat daar voor door gaat). Dat concludeert Harm Hospers in het proefschrift Homosexual Men and the HIV Epidemic. Understanding and changing risk behavior, dat hij op 12 november a.s. aan de Universiteit Maastricht verdedigt.

Andere factoren

De kennis die mannen hebben over HIV en AIDS blijkt geen invloed te hebben op het al dan niet veilig vrijen. Naast de aard van de relatie (vast of niet) blijken drie factoren homo’s die onveilig vrijen te onderscheiden van homo’s met veilig seksueel contact. De eerste groep heeft een meer negatieve houding tegenover condoomgebruik: in hun ogen kleven er meer nadelen dan voordelen aan het gebruik van condooms. De sociale norm in de omgeving van niet-gebruikers is negatiever tegenover condoomgebruik . Die sociale norm wordt gevormd door meningen van mensen die belangrijk zijn voor de betrokkene (vrienden, familie,…). Ook de inschatting van de eigen vaardigheden om condooms te gebruiken van deze mannen is lager: ze hebben minder het gevoel dat ze voldoende weten over condoomgebruik, kunnen moeilijk druk weerstaan van een sekspartner die onveilig wil vrijen en denken daar nog meer moeite mee te hebben als ze verliefd of opgewonden zijn.Uit het onderzoek blijkt dat een training jonge mannen kan leren om beter weerstand te bieden tegen de druk van een partner om onveilige anale seks te hebben.

Jongeren

In een deelonderzoek bekeek Hospers het seksueel gedrag van jonge homoseksuelen. Met losse sekspartners hebben homojongeren zelden onveilige seks, maar zo'n veertig procent van hen vrijt onveilig met de vaste partner. Al na een paar weken wordt de relatie als ‘vast’ beschouwd. Het probleem daarbij is dat de relaties niet erg stabiel blijken te zijn: binnen een half jaar komt een eind aan de helft van deze relaties.

Effectieve voorlichting

Hospers onderzocht ook de effectiviteit van voorlichting door preventie-medewerkers op plaatsen (zogenaamde banen) waar mannen vluchtige seksuele contacten hebben met elkaar. Een op de vijf bezoekers van deze plaatsen heeft onveilige seks gehad. De zogenaamde outreach-activiteiten blijken succesvol te zijn. Mannen die met een preventie-medewerker gesproken hebben gedragen zich minder risicovol dan mannen die niet in aanraking zijn geweest met preventie op de baan.
Een opvallende conclusie van dit deel van het onderzoek is dat mannen die seksuele contacten hebben met zowel mannen als vrouwen, niet goed bereikt worden met voorlichting gericht op homoseksuelen. Ze bezoeken geen homokroegen en lezen zelden homobladen. Ongeveer een kwart van de bezoekers van ‘de baan’ is biseksueel. Hospers geeft tegengas tegen de veronderstelling dat homo’s in Nederland verzadigd zijn met voorlichting over AIDS en HIV. Niet alleen worden biseksuele mannen nog onvoldoende bereikt, als men de voorlichting beperkt loopt men ook het risico dat jonge homoseksuelen onvoldoende worden voorgelicht.

Voorkomen van besmetting
Sinds 1982 is bij bijna 5000 mensen in Nederland de diagnose AIDS gesteld. Het merendeel van deze mensen is geïnfecteerd door homoseksuele contacten. Naar schatting is een op 15 homoseksuele mannen geïnfecteerd. Er is nog steeds geen vaccin tegen HIV-infectie, noch zijn er geneesmiddelen die de infectie genezen. Daardoor blijft het van groot belang te voorkomen dat mensen met HIV geïnfecteerd worden. In Nederland worden mannen intensief voorgelicht over HIV en AIDS en worden ze gemotiveerd om veilig te vrijen. Bij het ontwikkelen van dergelijke voorlichtingsactiviteiten wordt gebruik gemaakt van gegevens uit onderzoek naar de factoren die een rol spelen bij seksueel risicogedrag en de effectiviteit van eerdere voorlichting.

Deel: ' Promotie AIDS-voorlichting voor homoseksuelen '
Lees ook