Technische Universiteit Eindhoven


14 juni 1999

Promotie Anneke van Lynden-van Nes aan TU Eindhoven
Allergeenvrij maken van bestaande woningen nagenoeg onmogelijk in ons vochtige land

Voor het merendeel van de huishoudens met jonge astmatische kinderen is een programma om blootstelling aan bepaalde prikkelende stoffen uit woningen te weren niet haalbaar. Prikkelende stoffen zijn onder meer allergenen afkomstig van de huisstofmijt. Dat concludeert Anneke van Lynden-van Nes in haar onderzoek 'Effective mite allergen avoidance in households with asthmatic children. Clinical, technical and behavioral aspects', waarop zij 23 juni hoopt te promoveren aan de Technische Universiteit Eindhoven (TUE).
Voor het terugdringen van het astma kan wel een bouwkundige weg ingeslagen worden, zo zegt drs. Van Lynden in haar dissertatie. Het mijtenprobleem treedt namelijk niet op in zgn. +++-woningen. Promotoren zijn prof.dr. J. van Bronswijk, hoogleraar biologische agentia in de gebouwde omgeving aan de TUE en prof.dr. C. Bruijnzeel-Koomen, hoogleraar dermatologie-allergologie aan de Universiteit Utrecht.

In Nederland heeft 15 tot 20% van de kinderen astmatische klachten. Een aanzienlijk deel van hun luchtwegklachten wordt veroorzaakt door het inademen van mijtenproducten uit bedden, textiele vloerbedekking en gestoffeerd meubilair. Het vermijden van allergenen in hun woonomgeving is veelbelovend, maar laat niet altijd een verbetering van het astma zien. Daarom heeft Anneke M.T. van Lynden-van Nes (arts, 34 jaar) uit Hemmen onderzocht welk allergeen-vermijdingsprogramma in Nederland effectief is én kan worden uitgevoerd door huishoudens. Aan deze studie werkten in totaal 28 huishoudens mee met astmatische kinderen van 4 tot 7 jaar oud.

+++-woningen
Een effectief allergeen-vermijdingsprogramma vermindert de blootstelling aan alle relevante allergische en niet-allergische prikkels in de omgeving van de patiënt. Om in Nederland mijten te weren uit woningen, die volgens de huidige Bouwbesluit criteria gebouwd zijn, moet een serie maatregelen genomen worden. Een greep hieruit: geen textiele vloerbedekking op de begane grond vloer, geen gestoffeerd meubilair in de gehele woning en speciale mijten- en allergeendichte hoezen voor alle bedden. Voor al het aanwezige woontextiel geldt dat het iedere drie maanden op schadelijke huisstofmijt-allergeen-concentraties getest moet worden en zo nodig behandeld. Behandeling kan bestaan uit 6-wekelijks wassen op 60 graden Celsius, of 3-maandelijks schoonmaken met een mijtendodend reinigings-schuim of -poeder.

Na een jaar intensieve begeleiding en het gratis beschikbaar stellen van de speciale hoezen en schoonmaakmiddelen bleek dat huishoudens slechts een deel van de maatregelen uitvoeren. Hierdoor blijven de kinderen blootgesteld aan schadelijke concentraties en verbetert hun astma niet. "Een effectief anti-mijtenprogramma vormt in het vochtige Nederland een dermate grote belasting voor een huishouden met jonge kinderen, dat het zelden geheel kan worden uitgevoerd", zo stelt Anneke van Lynden-van Nes in haar proefschrift.
Echter in woningen waarin alle ruimtes in de winter 24 uur per dag geventileerd en gelijkmatig verwarmd worden boven de 18°C, kunnen huisstofmijten niet overleven. Er zullen ook minder voorschriften voor inrichting en schoonmaakonderhoud nodig zijn, die het woongenot beperken. Op dit moment zijn er al woningen die aan deze voorwaarden voldoen. Deze woningen worden in een recent ontwikkelde
gezondheids-classificatie voor woningen aangegeven met +++-woningen. Het zou goed zijn als in de toekomst instanties, zoals bouw- en woningtoezicht, gebruik gaan maken van deze classificatie om huishoudens met astmatische kinderen te adviseren. Zowel opwaarderen van de bestaande woning als verhuizen naar een +++-woning zijn opties.

Persoonlijke gegevens
Anneke van Nes studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht, waar zij in 1991 het artsexamen behaalde. Aansluitend deed zij bij de interuniversitaire werkgroep 'Woning en gezondheid', een samenwerking van de TUE en de Universiteit Utrecht, onderzoek naar
allergeen-expositie en sensibilisatie bij constitutioneel eczeem. Zij werkte korte tijd als 'house officer' chirurgie bij Medway Health Authority in Gillingham, Engeland. In oktober 1992 startte zij met het promotie-onderzoek naar de klinische, technische en gedragsaspecten voor een effectief allergeen-vermijdingsprogramma in huishoudens met astmatische kinderen.


Meer informatie is te krijgen bij Cees van Keulen, mediavoorlichter, telefoon 040 - 247 4061, e-mail: c.t.f.v.keulen@tue.nl
en bij Anneke M.T. van Lynden-van Nes
Molenstraat 22A 6672 LA Hemmen telefoon 0488 - 42 03 49

Deel: ' Promotie Allergeenvrij maken woningen nagenoeg onmogelijk '
Lees ook