Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 15 maart 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Promotie dhr. drs. A.W.J. de Keyzer

op het gebied van de Godgeleerdheid
vrijdag 16 april 1999 om 13.30 uur precies

OM VOOR GODS GELAAT TE STAAN: EEN EXPOSITIO MISSAE

De in het proefschrift gepresenteerde expositio missae (misverklaring) is een liturgiewetenschappelijke analyse van het ritueel van de eucharistie in het perspectief van de spiritualiteitsstudie, die de omvorming van de mens in God onderzoekt. Deze interdisciplinaire benaderingswijze is in het begin van de jaren negentig bepleit door bekende liturgisten als Peter Fink, Gerard Lukken en Herman Wegman.

De auteur beschrijft het omvormingsmodel dat de missa is en analyseert het daardoor beoogde spiritueel omvormingsproces. Hiermee is het noodzakelijke fundament gelegd voor een toekomstig spiritueel-liturgisch onderzoek vanuit het perspectief van de mystagogie, dat een ander is dan dat van de misverklaring. Een expositio missae is een uitleg van het misritueel vóóraf, met het oog op de voltrekking ervan. Een mystagogie van de missa geeft achteraf een dieper inzicht in wat men heeft meegemaakt bij de voltrekking van het ritueel.

Vanuit het perspectief van de spiritualiteitsstudie trekt de betrekking tussen God en zijn volk, de communio, in het eucharistisch ritueel alle aandacht naar zich toe. Deze intimiteit wordt samengevat in het bijbelse stare in conspectu Dei, 'staan voor Gods gelaat'.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel proefschrift: Om voor Gods gelaat te staan: een expositio missae

* Promotor: dhr. prof. dr. A. Blijlevens, dhr. prof. dr. C.J. Waaijman

* Handelseditie: Gooi en Sticht, Baarn; prijs: circa fl. 65,-
* Woonplaats: Nijmegen

Deel: ' Promotie analyse van het ritueel van de eucharistie '
Lees ook