Universiteit van Utrecht


8 december 1999

Lama-antilichamen zorgen voor revolutie in consumentenproducten

Onderzoeker drs. Richard van der Linden heeft ontdekt dat de antilichamen van lama's zeer bijzondere eigenschappen hebben. Ze zijn zeer stabiel en kunnen goedkoop in grote hoeveelheden worden geproduceerd. Hierdoor ligt de weg open voor veel praktische toepassingen van lama-antilichamen, zoals een zeer goed werkende anti-cariës tandpasta, shampoo die echt helpt tegen roos en wasmiddelen die kleren absoluut kleurecht houden. De strategische samenwerking tussen Unilever en het Instituut van Biomembranen van de Universiteit Utrecht vormde de basis voor dit onderzoek wat uitgevoerd is in het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-Lelystad). Van der Linden hoopt op 13 december te promoveren aan de faculteit Biologie.

Antilichamen (antistoffen) zijn door het lichaam aangemaakte eiwitten die mens en dier beschermen tegen indringers in het lichaam, zoals virussen en bacteriën. Daarnaast worden zij toegepast in diagnostische testen en kankertherapie. Antilichamen zijn moeilijk in grote hoeveelheden te maken en daardoor erg duur. Dit leidt ertoe dat een aantal toepassingsmogelijkheden tot nu toe onbenut blijft. Het gaat hierbij om toepassingen voor de 'gewone' consument, zoals het via antilichamen doden van bacteriën die cariës veroorzaken in de mond, het doden van de micro-organismen die roos veroorzaken of bij het kleurecht houden van kleding. Hiervoor kunnen fragmenten van antilichamen verwerkt worden in respectievelijk tandpasta, shampoo en wasmiddelen.

In 1993 ontdekte prof. Hamers van de Vrije Universiteit Brussel dat kamelen en lama's een eenvoudige antilichaamvariant in hun bloed hebben, die gemakkelijk in grote hoeveelheden in bakkersgist te produceren is. Tot nu toe was echter nog niet bekend hoe die productie verliep en wat de specifieke eigenschappen waren van deze antilichaamfragmenten. Richard van der Linden heeft dit onderzocht in nauwe samenwerking met Unilever. Hij maakte daarbij gebruik van Unilever technologie en geoctrooieerde bakkersgisten.

Uit zijn onderzoek blijkt dat het mogelijk is om de lama-antilichamen minstens 100 keer goedkoper te produceren dan de gangbare antilichamen. Verder blijkt dat de affiniteit (de sterkte van binding met o.a. virussen en bacteriën) van lama-antilichamen net zo hoog is als die van conventionele antilichamen. De lama-antilichamen binden ook zeer specifiek aan hun molecuul, en soms op andere plekken dan conventionele antilichamen. De meest frappante eigenschap van lama-antilichamen is hun enorme stabiliteit, met name bij hoge temperaturen. Lama-antilichamen kunnen nog functioneren bij 90°C, terwijl conventionele antilichamen al bij 70°C of nog lagere temperaturen het loodje leggen. Verder blijken lama-antilichamen ook te kunnen functioneren onder voor antilichamen moeilijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in detergentia die in shampoo en wasmiddelen zitten.

De bovengenoemde eigenschappen van lama-antilichamen zijn ook nog eens te verbeteren door 'DNA-shuffling' toe te passen. Door deze methode werden de eigenschappen van drie verschillende antilichamen gecombineerd, waardoor de productie, de affiniteit en de stabiliteit verbeterd werden, zonder de specificiteit aan te tasten. De eerder genoemde, tot nu toe onbenutte toepassingsmogelijkheden van antilichamen, liggen nu binnen handbereik.

Maandag 13 december om 16.15 uur

Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Promotie: `Unique characteristics of Llama heavy chain antibody fragments'

Drs. R.H.J. van der Linden, faculteit Biologie

Voorlichter Laurien Timmermans (030) 253 7567 of 253 2572

Laatst gewijzigd: 08 december, 1999
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Antilichamen lama voor consumentenproducten '
Lees ook