Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatie, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 30 september 1999

Dienst Communicatie

Wo 27 oktober 1999, 13.30 uur: promotie dhr. drs. E. Luikens

Promotie op het gebied van de Letteren


* Titel proefschrift: Apeldoorn in de schaduw van het Loo,
1785-1905. Politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen in Apeldoorn

* Promotor: dhr. prof. dr. H. de Schepper
* Copromotor: dhr. dr. G.A.M. Beekelaar

* Handelseditie: Walburg Pers, Zutphen

* Woonplaats: Apeldoorn

De ontwikkeling van een plattelandsgemeente tot een plaats met steedse allures nam al een aanvang met de gebeurtenissen ten gevolge van de Bataafse revolutie. Dit was bijzonder, omdat het gebied in de 18e eeuw als hoge heerlijkheid welhaast het privedomein van de Oranjes heette. Dit gegeven bleef tijdens de gehele 19e eeuw voor de inwoners en haar bestuur van betekenis, mede door de koninklijke financiele ondersteuning van de gemeentelijke armenzorg en het plaatselijk onderwijs. Er was echter ook sprake van een politiek mondige middenklasse, voortgekomen uit de papiernijverheid. Tezamen met lokale en regionale kranten wisten ze hun verlangens kracht bij te zetten. Een zelfde ontwikkeling ondergingen de lokale politieke partijen. Intussen zocht het bestuur een weg tussen afhankelijkheid en zelfstandigheid van de hogere bestuursorganen. Dit wordt in het bijzonder gevolgd op het gebied van het openbaar onderwijs en de gemeentelijke armenzorg.

Deel: ' Promotie Apeldoorn in de schaduw van het Loo '
Lees ook