Katholieke Universiteit Nijmegen Hieronder vindt u een aankondiging van een promotie die in de eerste helft van oktober 2001 plaatsvindt aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Plaats van de academische plechtigheid: KUN -Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Als u meer informatie wenst over deze gebeurtenis kunt u contact opnemen met de Afdeling Communicatie van de KU Nijmegen, telefoon (024) 361 22 30 of 361 60 00. De wetenschapsagenda is tevens op internet te raadplegen: www.kun.nl , rubriek nieuws * agenda

Do 11-10-2001 12:30 uur
Globalisering en de arbeidsmarktpositie van laaggeschoolden in de ontwikkelde landen Mw. drs. J.J.W. Peeters (Managementwetenschappen)

Titel proefschrift: Globalisation, Location and Labour Markets Promotor: Prof. dr. J.H. Garretsen

Mw. drs Peeters onderzocht de vraag of het theoretisch mogelijk is dat globalisering verantwoordelijk is voor de recente verslechtering in de arbeidsmarktpositie van laaggeschoolden in de ontwikkelde landen. De belangrijkste conclusie is dat, theoretisch gezien, globalisering inderdaad tot een verslechtering van de arbeidsmarktpositie van laaggeschoolden kan leiden, maar dit niet de enige uitkomst: in sommige gevallen kan globalisering juist tot een verbetering van de arbeidsmarktpositie van laaggeschoolden in de ontwikkelde landen leiden.
Jolanda Peeters (Amsterdam) is beleidsmedewerker bij het Ministerie van Financiën, directie
Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties. Email: janjol@nl.packardbell.org

Deel: ' Promotie arbeidspositie laaggeschoolden ontwikkelingslanden '
Lees ook