Universiteit van Utrecht

25 september 2001, 10:30 uur

Promotie: 'Grand Design'. Een onderzoek naar processen van normalisering en decentralisering in de arbeidsverhoudingen voor overheidspersoneel in de periode 1990-2000.

Drs. K.M. Becking, Sociale Wetenschappen 10:30 uur

Promotor: prof.dr. W.J. Dercksen, copromotor: prof.dr. H.J.L. Vonhoff

Vanaf 1993 is in Nederland sprake van decentralisering in de arbeidsverhoudingen voor het overheidspersoneel. Het proces van decentralisering naar acht overheidssectoren heeft geleid tot professionalisering van de onderhandelingen. In de overeenkomsten (cao's) komt maatwerk tot uitdrukking; de nieuwe arboconvenanten worden bijvoorbeeld per sector ingevuld. Het nieuwe systeem voor de financiering van de arbeidsvoorwaarden is bovendien redelijk marktconform. Daarnaast is bij de overheid sprake van een unieke overlegcultuur. Toch vindt Koen Becking dat er bij de overheid een visie over de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren ontbreekt. Hij adviseert de organisatie van de overheid te vernieuwen en op grote schaal contracten af te sluiten. De hervormingsvoorstellen van de tweede regering Blair vormen volgens de promovendus een goed voorbeeld voor Nederland.

Gewijzigd:Friday, August 31, 2001 Johan Vlasblom

Deel: ' Promotie arbeidsverhoudingen overheidspersoneel 1990-2000 '
Lees ook