Centrum voor Arbeidsverhoudingen

Promotie drs. K.M. (Koen) Becking MPA

Ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht op gezag van de Rector Magnificus, Prof. dr. H.O. Voorma, ingevolge het besluit van het College voor Promoties, verdedigt op dinsdag 25 september 2001 om 10.30 uur precies drs. K.M. (Koen) Becking MPA, tot voor kort adjunct-directeur van het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheid (CAOP) te Den Haag, zijn proefschrift

'Grand Design'
Een onderzoek naar processen van normalisering en decentralisering in de arbeidsverhoudingen voor overheidspersoneel in de periode 1990-2000

in het openbaar. De plechtigheid vindt plaats in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.Deel: ' Promotie Arbeidsverhoudingen voor overheidspersoneel '
Lees ook