Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 21 januari 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Promotie dhr. drs. S.A. de Vries

op het gebied van de Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica donderdag 25 februari 1999 om 13.30 uur precies

ATOMAIRE STRUCTUUR VERKLAART VORM KRISTAL

De structuur van een kristaloppervlak in een oplossing is voor het eerst bepaald door onderzoekers van het Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) en de Katholieke Universiteit Nijmegen met behulp van röntgenverstrooiingsmetingen aan de Europese synchrotron stralingsfaciliteit ESRF (Grenoble). Deze atomaire structuur geeft een verklaring voor de invloed van verontreinigingen op de macroscopische vorm van gegroeide kristallen.

Kristalgroei vanuit een oplossing is een belangrijk proces dat wordt gebruikt voor het maken van ontelbare vaste stoffen. Niet alleen bekende producten zoals suiker en zout, maar ook veel medicijnen worden op deze manier gemaakt. In een vloeistof nemen de kleinste deeltjes, de atomen of moleculen, willekeurige posities in. In de meeste vaste stoffen zitten de deeltjes op regelmatige afstand van elkaar in een rooster (het materiaal wordt dan 'kristallijn' genoemd). In het groeiproces speelt het grensgebied tussen vaste stof en vloeistof een belangrijke rol.

Over de onderlinge samenhang van atomen aan het oppervlak van vaste stoffen, de atomaire structuur, is al veel bekend, maar technieken om de structuur van oppervlakken in een vloeistof te bekijken zijn er nauwelijks. Verstrooiing van röntgenstralen ('röntgendiffractie') is bij uitstek de techniek om de ordening van atomen in kristallen te onderzoeken, maar is moeilijker toepasbaar als alleen de ordening van de zeer dunne grenslaag in een vloeistof wordt onderzocht. De röntgenbundel moet eerst door de vloeistof heendringen om het kristaloppervlak te bereiken. Tot voor kort was geen enkele röntgenbron fel genoeg om een dergelijk experiment te doen. De intense bundel die door ESRF wordt opgewekt, heeft in deze situatie verandering gebracht.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel proefschrift: Interface structure of growing crystals
* Promotor: dhr. prof. dr. E. Vlieg

* Woonplaats: Amsterdam

Deel: ' Promotie atomaire structuur verklaart vorm kristal '
Lees ook