Rijks Universiteit Groningen


Autorijden onder tijdsdruk leidt tot kortere volgafstand bij mist en ver- moeidheid


Datum en tijd donderdag 18 februari 1999, 14.15 uur
Promovenda M. van der Hulst

Proefschrift Adaptive control of safety margins in driving
Promotores prof.dr. J.A. Rothengatter
prof.dr. T.F. Meijman
prof.dr.ir. J. Godthelp

Faculteit psychologische, pedagogische en sociologische wetenschappen
Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Mevrouw Van der Hulst (Sneek, 1970) studeerde psychologie aan de Rijks- universiteit Groningen. Ze verrichtte haar promotieonderzoek bij Omgevings- en Verkeerspsychologie van de RUG. Van der Hulst werkt tegenwoordig bij de afdeling COWOG van het GION van de RUG.

Automobilisten zijn in de rijsimulator heel goed in staat om hun reacties op vertragingen van de voorligger af te stemmen op de ernst van de situa- tie. De verwachtingen van de automobilist spelen hierbij een grote rol. Wanneer hij echter volgens een strak tijdsschema moet rijden, houdt hij minder afstand, vooral bij mist en vermoeidheid, zodat hij extra snel moet reageren als de voorligger remt. Het rijden onder tijdsdruk is dus poten- tieel gevaarlijk. De automobilist past dan de volgafstand niet aan de omstandigheden aan. Dit concludeert Monique van der Hulst in haar proef- schrift. Van der Hulst bestudeerde het bewaren van de afstand tot voorlig- gers en het ontwijken van kop-staart botsingen. Ze onderzocht het rijgedrag in de simulator bij verschillende omstandigheden, zoals mist, vermoeidheid en tijdsdruk. Alle proefpersonen hadden te maken met precies dezelfde omstandigheden. Bij mist ontstaat bij de automobilist onzekerheid over de aanwezigheid en het gedrag van het andere verkeer. Hij houdt dan meer afstand, zodat hij meer tijd heeft om te reageren als de voorligger onver- wachts remt. Bij vermoeidheid gaat de automobilist meer slingeren maar ook meer afstand houden. Ook na een rit van 2 a 2,5 uur blijft hij adequaat reageren op snelheids-veranderingen van voorliggers.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie Autorijden onder tijdsdruk potentieel gevaarlijk '
Lees ook