Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Wetenschapsagenda 1-31 maart 2000

Persbericht 28 (1-mrt-2000)

{ 20000303
tot 15 april
tentoonstelling Ida Gerhardt en de klassieke oudheid In de Universiteitsbibliotheek is een tentoonstelling te zien over 'Ida Gerhardt en de klassieke oudheid'. Een aantal van Gerhardts gedichten wordt geïllustreerd door teksten, afbeeldingen en objecten uit de Grieks-Romeinse oudheid. Een catalogus met diverse essays bij de gekozen gedichten is beschikbaar.
Plaats: Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 te Leiden

vrijdag 3 maart 16.00 uur
oratie prof.dr. J.W.M. Roebroeks Faculteit der Archeologie vakgebied: archeologie van de oude steentijd

woensdag 8 maart 14.15 uur

promotie mw. B.C. Godthelp Faculteit der Geneeskunde*
titel: T cell immune reconstitution after allogeneic bone marrow transplantation in children

promotor: prof.dr. J.M.J.J. Vossen

woensdag 8 maart 15.15 uur

promotie mw. C. Penning Faculteit der Geneeskunde*
titel: Gastrointestinal function in slow transit constipation
promotor: prof.dr. C.B.H.W. Lamers

woensdag 8 maart 16.15 uur

promotie mw. C. Reinders Folmer-Van Prooijen Faculteit der Letteren

titel: Van goederenhandel naar slavenhandel. De Middelburgse Commercie Compagnie 1720-1755

promotor: prof.dr. J.R. Bruijn
De Middelburgse Commercie Compagnie werd in 1720 opgericht als een algemeen handels- en scheepvaartbedrijf. Zij voer vanuit Middelburg in Zeeland op Europese havens van de Oostzee tot in de Middellandse Zee. Ook Suriname en de Spaanse koloniën rondom de Caraïbische Zee behoorden tot het handelsgebied van de Compagnie. Na enkele jaren van handel en scheepvaart met een grote variatie aan goederen concentreerde het bedrijf zich meer en meer op de vaart naar het Caraïbische gebied. De uitgaande ladingen bestonden hoofdzakelijk uit verschillende soorten textiel. De retouren waren goud, zilver en koloniale producten als cacao, tabak, huiden en suiker. In 1730 begon de directie van de Compagnie met de vaart op West-Afrika. Vanaf 1740 werden op de Afrikaanse kust slaven gekocht, die naar Suriname vervoerd werden. De winsten in deze handel vielen eigenlijk tegen. Rond 1750 viel de handel met de Spaanse koloniën weg en concentreerde de Compagnie zich meer en meer op de driehoekshandel in slaven. De opbrengsten werden geleidelijk beter. Zo ontwikkelde de Compagnie zich van een brede handelscompagnie tot een bedrijf gespecialiseerd in mensenhandel.


------------------------------
(*) Nadere inlichtingen geneeskundige promoties:
Bureau Voorlichting LUMC, tel. 071-5268005

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, Internationalisering, Communicatie en Studenten;
Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 02 maart 2000, 12:14 uur

Deel: ' Promotie B.C. Godthelp faculteit Geneeskunde Leiden '
Lees ook