Promotie Bosschenaar
Frans Jozef Van der Vaart

Maandag (21 juni) promoveert Frans Jozef van der Vaart tot doctor in de Letteren. Zijn doctoraal scriptie is een afronding van zijn studie Architectuur en Stedenbouw aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Het is gebundeld in Bedelordekloosters en De Bossche School. Het laatste is een stroming in de architectuur, ingezet door ir. J.A. van der Laan.

Van der Vaart { *"s-Hertogenbosch, 31-10-1959}, zoon van een bekend Bosch" architect, is sedert 1995 advocaat in Enschede. Na studies  voor Burgerlijk Recht en Bestuursrecht {1981-1986}  en Kunstgeschiedenis {1978-1984}promoveerde de veertigjarige Bosschenaar in 1984 cum laude tot doctor in de Geschiedenis {promotie Kunstgeschiedenis der Middeleeuwen en de Nieuwere Tijd}.

Van der Vaart doceerde tot 1995 Privaatrecht aan de Hogeschool in Enschede en was er bestuurslid. Tussen 1988-1991 was hij docent Kerkgeschiedenis aan het St.Janscentrum, de priesteropleiding van het bisdom 's-Hertogenbosch. Op zijn naam staan publicaties onder meer over de hertogelijke curia te 's-Hertogenbosch, de St. Janskathedraal en het Predikherenklooster in de Hinthamerstraat in Den Bosch.

paul kriele, zuidwal 35 's-Hertogenbosch  073 6910020  e-mail  kriele.engel@wxs.nl  

Deel: ' Promotie Bedelordekloosters en De Bossche School '
Lees ook