Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30

Aanmaakdatum: 4 januari 1999

------------------------------------------------------

Promotie dhr. drs. M.J.P.M. Verbraak

op het gebied van de Sociale Wetenschappen

dinsdag 19 januari 1999 om 15.30 uur precies

------------------------------------------------------

BEHANDELING VAN BULIMIA NERVOSA MET FLUOXETINE (PROZAC®)

Waarom, wanneer en hoe zijn personen met de eetstoornis bulimia nervosa met het medicament fluoxetine (een antidepressivum beter bekend als Prozac®) te behandelen? Uit het proefschrift blijkt dat dit, althans op de korte termijn, een effectieve vorm van therapie kan zijn. Het gaat dan niet zozeer om de behandeling van een onderliggende depressieve stoornis, als wel om het mogelijke herstel van het gevoel van verzadiging, waardoor met name het braken afneemt. Dit gebeurt vooral wanneer de betrokken patiënt last heeft van een grote mate van impulsiviteit en daarmee instabiliteit, die zich niet alleen op het gebied van het eten laat zien.

De effectiviteit van de behandeling zou daarbij versterkt kunnen worden door patiënten uit te leggen dat het middel niet alleen een opmonterende werking heeft, maar dat het ook het gevoel van verzadiging vergroot, waardoor eetbuien makkelijker gestopt kunnen worden. Daarnaast verdient het aanbeveling aandacht te besteden aan het behouden van de patiënts medewerking aan de behandeling door het toepassen van therapietrouwbevorderende maatregelen.

* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen

* Titel proefschrift: The why, when and how of administering fluoxetine in bulimia nervosa

* Promotor: dhr. prof. dr. C.A.L. Hoogduin

* Copromotor: dhr. dr. P. Moleman

* Woonplaats: Nijmegen

------------------------------------------------------

Deel: ' Promotie behandeling bulimia nervosa met Prozac '
Lees ook