Rijks Universiteit Groningen


Promotie

Behandeling door de raadkamer: door beperkte procedureregeling multifunctioneel

Datum en tijd donderdag 29 april 1999, 16.00 ur

Promovendus mw. J.G. Postma, tel. (024)361 55 05, e-mail j.postma@jur.kun.nl (werk)

Proefschrift Behandeling door de raadkamer; haar functie in het Nederlandse strafproces

Promotor prof.mr. D.H. de Jong

Faculteit rechtsgeleerheid

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Mevrouw Postma (Tietjerk, 1967) studeerde Nederlands recht in Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de vakgroep Strafrecht en criminologie van de RUG. Postma is werkzaam bij de vaksectie Strafrecht van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Het Nederlandse strafproces kent twee procedures; de behandeling op de terechtzitting en de behandeling door de raadkamer. Jellie Postma boog zich in haar onderzoek over de behandeling door de raadkamer. Wat is de functie van deze procedure, vroeg zij zich af? En waarom is wettelijke regeling van de behandeling door de raadkamer in vergelijking met de behandeling op de terechtzitting zo summier? De raadkamer heeft in twee eeuwen veel van haar oorspronkelijk aan het Franse wetboek van strafvordering ontleende functie verloren. Aan het begin van de negentiende eeuw was het nog helder: de raadkamer had een waarborg- en een efficiencyfunctie. De waarborgfunctie bestond uit het toezicht houden op het strafrechtelijke vooronderzoek. De efficiencyfunctie had alles te maken met de in het Franse recht bestaande jury; voorafgaand aan de openbare zitting beantwoordde de raadkamer formele vragen over bijvoorbeeld de bevoegdheid van het jurygerecht. In 1813 werd de jury in Nederland afgeschaft waarna in 1838 de efficiencyfunctie verdween uit het toen ingevoerde Nederlandse wetboek van strafvordering. Na de invoering van ons huidige wetboek van strafvordering in 1926, werd de functie van de behandeling door de raadkamer steeds onduidelijker. Heden ten dage behandelt de raadkamer talloze bijkomende beslissingen in het strafproces. Bijvoorbeeld de beslissing om de verdachte in voorlopige hechtenis te houden. De functie van de behandeling door de raadkamer bestaat dus uit het voorhanden zijn van een eenvoudige flexibele, want summier geregelde procedure om veel verschillende soorten beslissingen te kunnen nemen. Deze functie rechtvaardigt gelijk de beperkte wettelijke regeling van de raadkamerprocedure in vergelijking met de zittingsprocedure.

Deel: ' Promotie Behandeling door de raadkamer '
Lees ook