Universiteit van Utrecht

5 oktober 2001, 14:30 uur

Promotie: Treatment strategies for severe haemophilia. In search of the optimal treatment.

Mw.drs. K. Fischer, Geneeskunde 14:30 uur

Promotor: prof.dr. D.E. Grobbee, copromotores: dr. H.M. van den Berg, dr. J.G. van der Bom

Hemofilie (bloederziekte) is een geslachtsgebonden erfelijke aandoening waarbij een stollingseiwit ontbreekt. Hemofiliepatiënten krijgen ter behandeling stollingsfactorconcentraten toegediend. Dit gebeurt per bloeding ('on demand') of 2 tot 3 keer per week om bloedingen te voorkómen (profylaxe). Kathelijn Fischer heeft tijdens haar onderzoek deze verschillende strategieën bekeken. Ze komt tot de opmerkelijke conclusie dat na 20 jaar behandelen de kosten van profylactische behandeling en 'on demand' gelijk waren, met veel minder gewrichtschade bij de patiënten die profylaxe hebben ontvangen. Doordat deze patiënten minder gewrichtschade en bloedingen hebben is het mogelijk dat profylaxe zelfs goedkoper wordt dan 'on demand'. Dit heeft belangrijke consequenties omdat de veronderstelde hoge kosten voor een groot aantal landen aanleiding zijn om hun patiënten profylaxe te onthouden.

Gewijzigd:Friday, September 28, 2001 Johan Vlasblom

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie behandelingsstrategieën bij hemofilie '
Lees ook