Ingezonden persbericht


Vastestof-supercondensatoren gebaseerd op composieten van metaal en yttria gestabiliseerd zirkonia

WN01/65 *5 oktober 2001

promotie ir. M.G.H.M. Hendriks, faculteit Chemische Technologie: 'Solid state supercapacitors based on metal/yttria-stabilised zirconia composites'

De laatste jaren is er veel interesse in elektronische componenten waarin veel elektrische lading opgeslagen kan worden. Supercondensatoren zijn hierbij van belang omdat ze relatief veel elektrische lading kunnen opslaan in een kleine ruimte.

In tegenstelling tot conventionele condensatoren maken supercondensatoren gebruik van een elektrolyt, waarin de mobiele ladingsdragers een ruimteladingslaag vormen aan het grensvlak van een tegengesteld geladen elektrode. Door deze ruimteladingslaag kan er veel meer elektrische lading opgeslagen worden aan de elektroden. Omdat de ruimteladingslaag over het gehele grensvlak tussen elektrode en elektrolyt gevormd wordt, kan de capaciteit vergroot worden door gebruik te maken van een groot oppervlak.

In dit onderzoek is gekozen voor composieten van edelmetaal en yttria gestabiliseerd zirkonia (YSZ). YSZ is een keramiekfase die zich gedraagt als elektrolyt bij temperaturen boven 400ºC en dan dus mobiele ladingsdragers bezit die een ruimteladingslaag vormen. De metaalfase vormt grote 3D structuren in de elektrolytfase die verbonden zijn met de elektroden. De combinatie van het elektrolyt en de metaalstructuren zorgt ervoor dat een supercapaciteit bereikt kan worden in deze composieten.

Promotor: prof. dr. ir. H. Verweij assistent-promotor: dr. ir. J.E. ten Elshof informatie: drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 43 85 e-mail: b.meijering@cent.utwente.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie belang supercondensatoren bij elektrische lading '
Lees ook