Universiteit van Utrecht


14.30 uur Sociale Wetenschappen

Het TOPOI-Model: Een pluralistische systeemtheoretische benadering van interculturele communicatie.
Drs. E.M. Hoffman (Eindhoven)
Promotor: dr. N. Deen

Het gangbare begrip interculturele communicatie wekt de suggestie dat er alleen tussen autochtonen en allochtonen sprake is van culturele verschillen en dat de communicatie, het gedrag van een persoon alleen te verklaren is vanuit zijn etnisch-culturele achtergrond. Hoffman werkte aan de hand van het TOPOI-model uit welke culturele dimensies van invloed zijn op de communicatie en hoe deze de communicatie beinvloeden. Dit model is een bruikbaar denkkader en een handig instrument om in te zetten wanneer zich verschillen en daardoor misverstanden voordoen in gesprekssituaties met personen met een verschillende etnisch-culturele achtergrond.

(zie ook persbericht Niet culturen maar mensen ontmoeten elkaar)

Voorlichters Universiteit Utrecht

dr. Joop Kessels, woordvoerder Universiteit/College van Bestuur, tel. 030-2534477, J.Kessels@usp.uu.nl

Persvoorlichters Universiteit Utrecht:

drs. Laurien Timmermans, L.Timmermans@csc.usc.uu.nl

Johan Vlasblom, j.vlasblom@csc.usc.uu.nl

Tel: (030) 253 3550 of 253 2572

(via nummer (030) 253 3550 kunnen journalisten voor urgente vragen ook na kantoortijd de voorlichters van de Universiteit Utrecht bereiken)

Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Benadering van interculturele communicatie '
Lees ook