Universiteit van Utrecht


20 maart 2000


14.30 uur Aardwetenschappen

Mw.drs. M. den Dulk (Utrecht) Promotores: prof.dr. J.E. Meulenkamp en prof.dr. G.J. van der Zwaan Co-promotores: dr. W.J. Zachariasse en dr. G.J. Reichart

Benthic foraminiferal response to late quaternary variations in surface water productivity and oxygenation in the nothern Arabian Sea.

Maryke den Dulk deed een onderzoek naar bentonische foraminiferen (eencellige, in zee levende organismen). Ze bestudeerde de variatie van bentonische foraminiferen door de tijd, op plekken in en onder zuurstofarme waterlagen van de Arabische Zee. Zij ontdekte dat het aantal bentonische foraminiferen in direct verband staat met het zuurstofgehalte van het bewuste zeewater. Bewezen werd dat er perioden zijn geweest met hoge biologische productie enerzijds en de aanwezigheid van een intense zuurstofarme laag anderzijds. Onderzoek naar mechanismen die ons klimaat regelen werd gestimuleerd door sombere voorspellingen omtrent het broeikaseffect. Sinds ontdekt is dat uitwisseling van gassen tussen de oceanen en de atmosfeer een belangrijke rol speelt bij de afvoer van het broeikasgas kooldioxide uit de atmosfeer, is het belang van klimatologisch oceanologisch en paleo-klimatologisch onderzoek toegenomen. Bentonische foraminiferen zouden een belangrijke bijdrage kunnen leveren in reconstructie van ons paleo-milieu.

Voorlichters Universiteit Utrecht

dr. Joop Kessels, woordvoerder Universiteit/College van Bestuur, tel. 030-2534477, J.Kessels@usp.uu.nl

Persvoorlichters Universiteit Utrecht:

drs. Laurien Timmermans, L.Timmermans@csc.usc.uu.nl

Johan Vlasblom, j.vlasblom@csc.usc.uu.nl

Tel: (030) 253 3550 of 253 2572

(via nummer (030) 253 3550 kunnen journalisten voor urgente vragen ook na kantoortijd de voorlichters van de Universiteit Utrecht bereiken)

Facultaire voorlichters:
naar boven

* Aardwetenschappen: Inge Nix, (030) 253 5106

* Farmacie: drs. Deby Ondaatje, (030) 253 7317
* Letteren: drs. Dominique de Vet, (030) 253 6357
* Rechtsgeleerdheid: Sandra van Kampen, (030) 253 7497
* Ruimtelijke Wetenschappen: drs. Martine Korpel, (030) 253 5941
* Scheikunde: drs. Jos de Kooker, (030) 253 3793
* Sociale Wetenschappen: Ineke de Bruijn, (030) 253 1586
* Wiskunde en Informatica: drs. Peter van de Beek, (030) 253 1422
* Universitair Medisch Centrum Utrecht In- en Externe Communicatie (030) 2507483/ 2506375

Deel: ' Promotie Bentonische foraminiferen '
Lees ook