Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 21 januari 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Promotie dhr. C.C. Hermsen

op het gebied van de Medische Wetenschappen
dinsdag 23 februari 1999 om 15.30 uur precies

BESCHERMING TEGEN HERSENMALARIA

Hersenmalaria is de meest gevreesde vorm van malaria. Het is veelal een zeer snel progressieve ziekte, die al een ernstig, vergevorderd stadium heeft bereikt op het moment dat patiënten worden opgenomen in een ziekenhuis. Ze sterven vaak binnen korte tijd na opname.

Het proefschrift toont onder meer aan dat een aantal aspecten van hersenmalaria in het experimentele muismodel vergelijkbaar is met hersenmalaria bij de mens. Zo blijken T-cellen belangrijk te zijn in de ontwikkeling van deze ziekte bij de muis, hetgeen vergelijkbaar is met de humane situatie. Muizen in de terminale fase kunnen nog gered worden door behandeling met specifieke (anti-T-cel) antistoffen. Dit is voor de humane hersenmalaria nog niet bekend.

Verder blijkt dat muizen - evenals mensen - in het terminale stadium van hersenmalaria een verhoogde doorlaatbaarheid hebben van de bloed-hersen-barrière. Muizen zijn in dit stadium nog steeds te redden door ze te behandelen met een zuurstofradicaal-inducer die de infectie zeer snel en drastisch reduceert. Behandeling met de huidige antimalariamiddelen, die veel trager werken, beschermt muizen en mensen in de eindfase van hersenmalaria niet.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel proefschrift: Murine cerebral malaria: aspects of pathogenesis and protection

* Promotor: mw. prof. dr. J.A.A. Hoogkamp
* Copromotores: dhr. dr. W.M.C. Eling, dhr. dr. R.W. Sauerwein
* Woonplaats: Huissen

Deel: ' Promotie bescherming tegen hersenmalaria '
Lees ook