Rijksuniversiteit Groningen

De betekenis van het stakeholdermodel

Ondernemingen worden meer en meer uitgedaagd om 'aantrekkelijk' te worden. Zowel voor de eigen medewerkers als voor andere 'stakeholders', zoals aandeelhouders en beleggers, consumenten, milieugroepen, de overheid etcetera. Hoe gaan zij daarmee om?

Een samenvatting van de oratie van professor Goodijk is (onder embargo) verkrijgbaar bij het secretariaat van de afdeling Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46.

Datum en tijd

dinsdag 16 oktober 2001, 16.15 uur

Spreker

prof.dr.ir. R. Goodijk, hoogleraar Arbeidsverhoudingen en corporate governance

Titel

Partnerschap op ondernemingsniveau: de betekenis van het stakeholdermodel

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Gastschrijver

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Betekenis van het stakeholdermodel '
Lees ook