Landbouwuniversiteit Wageningen


vr 12-02-99 COMPLEXE GEWASGROEIMODELLEN KUNNEN HEEL BETROUWBAAR ZIJN


tijd 16:00 uur

onderwerp promotie ir. K. Metselaar, Wageningen
titel Auditing predictive models: a case study in crop growth
promotor(en): prof.dr.ir. G. van Straten (meet-, regel- en systeemtechniek)
copromotor(en) dr. M.J.W. Janssen (CPRO-DLO)
informatie LUW, afd. voorlichting en pr, Rien Bor, tel. 0317-482931

Simulatiemodellen worden gebruikt om resultaten van beleidsopties door te rekenen. Gelet het belang van dergelijke beleidsstudies moeten de gebruikers weten hoe nauwkeurig de modellen zijn. Maar modellen worden vaak in de vorm van een pakket geleverd zonder dat iets over de nauwkeurigheid bekend is. Metselaars meent dat bij de modellen informatie geleverd moet worden die het mogelijk maakt de berekeningen te controleren. Klaas Metselaars onderzocht de voorspelfout van een eenvoudig en een complex model (bij het voorspellen van de opbengst van snijmaïs). De voorspelfout bepaalt voor een groot deel de nauwkeurigheid en dus de bruikbaarheid van een model. Metselaars concludeert dat ingewikkeldheid van een model niet zoveel invloed heeft op de nauwkeurigheid van een model.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie betrouwbaarheid complexe gewasgroeimodellen '
Lees ook