Hieronder vindt u een overzicht van de Promoties, Oraties en Afscheidscolleges die in maart 2000 plaatsvinden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. De academische plechtigheden worden gehouden in het Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen (tenzij anders vermeld). Als u meer informatie wenst over (een van) deze gebeurtenissen kunt u contact opnemen met de Dienst Communicatie van de KUN, Telefoon (024) 361 22 30 of 361 60 00.

03-03-2000 Bevrijdingstheologie en kosmologische theologie 13:30:00 uur Mw. drs. B.E. Verstappen

Promotie op het gebied van de Godgeleerdheid
Titel van het proefschrift: "Ekklesia van leven":een aanzet tot een discussie tussen theologie, kosmologie en bevrijdingstheologie Promotor: Dhr. prof. dr. H. Häring
Copromotor: Mw. dr. H. Meyer-Wilmes
Handelseditie: Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer. Tel: (079) 361 54 81
Woonplaats: Tilburg

Dit proefschrift is gebaseerd op twee observaties. De eerste is dat veel theologen zich voornamelijk concentreren op het welzijn van mensen, zonder aandacht te besteden aan het welzijn van andere levende wezens. De laatste tien jaar is hierin gelukkig sprake van een kentering. Meer en meer theologen omvatten de idee van het kosmologische perspectief, dat ten tijde van de Verlichting naar de achtergrond werd verschoven. De tweede observatie is dat er een kloof is tussen de nieuwe kosmologische theologen en de bevrijdingstheologie. Theologische kosmologie wordt door bevrijdingstheologen beschouwd als een a-politieke onderneming, een die alleen interesse heeft in spiritualiteit die niet helpt bij het herdefiniëren van de samenleving en/of de kerk ten bate van de armen. Bevrijdingstheologen daarentegen worden juist beschouwd als te nauwdenkend, als theologen die zich alleen maar bezighouden met het welzijn van mensen. In dit onderzoek wordt geprobeerd bouwstenen te vinden voor een theologie die zowel spiritueel als politiek gericht is op het welzijn van mensen en andere levende wezens.

Deel: ' Promotie bevrijdingstheologie en kosmologische theologie '
Lees ook