RUG

Promotie

Bijwerkingen van chemotherapie verzacht

Datum en tijd woensdag 12 mei 1999, 16.00 uur

Promovendus mw. A.N.M. Wymenga, tel. (050)361 61 61 (werk), e-mail a.n.m.wymenga@int.azg.nl

Proefschrift Challenges in supportive care in cancer medicine

Promotores prof.dr. E.G.E. de Vries, prof.dr. N.H. Mulder

Faculteit medische wetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Mevrouw Wymenga (Metslawier, 1967) studeerde geneeskunde in Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de vakgroep Interne Oncologie van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Momenteel is zij in opleiding tot internist in het AZG.

De behandelingsmogelijkheden van kanker zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze vorderingen gingen echter samen met een toename van de bijwerkingen. De vooruitgang in kankertherapie zou daarom vergezeld moeten worden door verbeteringen in de ondersteunende zorg (supportive care), concludeert Machteld Wymenga. Zij bestudeerde verschillende therapieën die het lijden van kankerpatiënten kunnen verzachten. Ondersteunende zorg probeert de bijwerkingen van de behandeling zelf in te perken, zodat patiënten die beter kunnen doorstaan. Een van de bijwerkingen van chemotherapie is mucositis, een ontstekingsproces van het slijmvlies in de mond. Wymenga ontwikkelde een laboratoriumtest waarmee de ernst van deze ontsteking beter kan worden vastgesteld. De test kan gebruikt worden voor het onderzoek naar het voorkomen en behandelen van mucositis. Inmiddels is al een geneesmiddel, TGF-ß3, met de test beoordeeld. Verder zocht Wymenga naar wegen om de symptomen bij carcinoïdpatiënten te verlichten. Carcinoïden zijn hormoonproducerende tumoren. Door die hormoonproductie krijgen patiënten last van opvliegers en diarree. Wymenga nam deel aan een internationale studie naar de effecten van het middel lanreotide PR. Het middel bleek de symptomen (opvliegers en diarree) te verlichten en ook op andere fronten bij te dragen aan de kwaliteit van het leven. Het is de eerste studie naar de effecten van zogenaamde somatostatine-analoga op de kwaliteit van leven in deze patiëntengroep.

Deel: ' Promotie Bijwerkingen chemotherapie verzacht '
Lees ook