Katholieke Universiteit Nijmegen

Bilateral adrenalectomy as treatment for cushing´s disease
Datum 11-3-2003

Tijd van 13:30 tot 14:30 uur

promovendus Mw. drs. S.A.G. Kemink

promotores Prof. dr. A.R.M.M. Hermus

copromotores Dr. G.F.F.M. Pieters

faculteit Faculteit der Medische Wetenschappen
beschrijving

De ziekte van Cushing wordt veroorzaakt door een tumor in de hypofyse die een overmaat aan ACTH-hormoon maakt en daardoor de bijnier aanzet tot overproductie van cortisol. Een overmatige productie van cortisol leidt tot o.a. een vollemaans gezicht, vetzucht, spierzwakte, hoge bloeddruk en suikerziekte. Hoewel hypofysechirurgie als eerste keus behandeling geldt, blijven er nog steeds patiënten aangewezen op bijnierverwijdering als behandeling voor de ziekte. Enerzijds komt dit doordat de behandelingsresultaten van hypofysechirurgie beperkt zijn (genezingspercentages variëren van 60 tot 90%); anderzijds omdat ook na eerdere geslaagde hypofysechirurgie de ziekte soms terug komt. Na dubbelzijdige bijnierverwijdering is het nodig de patiënten te behandelen met bijnierhormoon tabletten, om het tekort aan deze hormonen aan te vullen.
Mw. drs. Kemink bestudeerde onder meer tijdens haar promotieonderzoek van 14 vrouwen de lichaamssamenstelling (lichaamsvet, vetverdeling, spier- en botmassa). Deze vrouwen hadden een leeftijd van 47,2 ± 10,5 jaar en hadden gemiddeld 13,6 jaar eerder een dubbelzijdige bijnierverwijdering hadden ondergaan wegens de ziekte van Cushing. Alle patiënten gebruikten hun gebruikelijke doseringen bijnierhormoon tabletten. Hun gegevens werden vergeleken met die van 14 gezonde vrouwen van gelijke leeftijd, lengte en gewicht. Bij de patiënten was de hoeveelheid lichaamsvet, berekend met alle vijf methoden, hoger dan bij de controle personen, terwijl de spiermassa lager was bij de patiënten. Er was geen verschil in totale botmassa tussen beide groepen.
biografie Linda Kemink (Rotterdam) was vanaf 1994 verbonden aan de afdeling Endocriene Ziekten. Sinds 1 januari 1999 is zij werkzaam als internist-endocrinoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, locatie Carolus (voorheen Carolus-Liduina Ziekenhuis) te s-Hertogenbosch. contactpersoon PR & Voorlichting UMC St Radboud Nijmegen email lourens.kemink@hetnet.nl
telefoon 024 - 361 22 30

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Bilateral adrenalectomy as treatment for cushing´s disease '
Lees ook