Universiteit van Utrecht


31 maart 1999
Rechtsgeleerdheid, 16.15 uur
Mr. M.W. Hesselink (Amsterdam)
‘De regelijkheid en billijkheid in het Europese privaatrecht’
Als gevolg van de steeds verdergaande Europese integratie rijst de vraag of ook het privaatrecht in Europa geuniformeerd moet worden. Meer concreet: moet er een Europees Burgerlijk wetboek komen? Algemeen wordt aangenomen dat de zgn. redelijkheid en billijkheid - maatstaven van ongeschreven recht- een obstakel vormt voor een eenvorming privaatrecht in Europa. Dit is een centrale rechtsfiguur voor de rechtsstelsels van het Europese continent (civil law), terwijl hij in met name het Engels en Iers recht (common law) traditioneel verworpen en zelfs verafschuwd wordt. In dit proefschrift toont Hesselink aan dat de redelijkheid en billijkheid de civil-law en comon-law-juristen niet verdeeld hoeft te houden. Het is, anders dan meestal wordt aangenomen, geen norm. In werkelijkheid is het slechts een dekmantel voor rechtsvorming door rechters. Dit betekent dat wanneer de bevoegdheden voor de rechter om regels te concretiseren, aan te vullen of te corrigeren openlijk wordt erkend, aan de redelijkheid en billijkheid geen behoefte bestaat.
Anderzijds hoeven landen als Engeland en Ierland niets te vrezen, omdat het niets meer is dan een instrument dat de rechter op het Europese continent toestaat te doen wat hij in een common-law stelsel altijd al mag.
Promotor: prof. mr. A.S. Hartkamp

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Billijkheid in het Europese privaatrecht '
Lees ook